KÖSEM SULTAN İMARETİBugün mevcut olmayan bu imaret, Çinili Cami ile Çinili Hamam arasındaki büyük arsa üzerinde idi.


KÖSEM SULTAN İMARETİ

Bugün mevcut olmayan bu imaret, Çinili Cami ile Çinili Hamam arasındaki büyük arsa üzerinde idi. Hemen yanında Kösem Sultan Kervansarayı ve sıbyan mektebi vardı. Evliya Çelebi ünlü Seyahatname'sinde; bu imaretten Yeni Valide İmareti adı ile bahseder ve imaret Mihrimah Sultan ve Nurbânu Sultan imaretleri gibi hayır müessesesi olup "belki daha fazladır. Selâtin bahçesi önünde zaişere, miskinlere (yoksullar) ve diğer misafirlere nimetleri boldur" diye ilâve eder. İmaret, Çinili Cami ile beraber 1640 tarihlerinde Mahpeyker Kösem Valide Sultan tarafından Mimar Kasım Ağa'ya yaptırılmıştır.