Kolera Salgınlarında Haydarpaşa HastanesiEkim 1847’de istanbul’da başlayıp 21 Ekim 1848’de son bulan kolera salgını sı- rasında Haydarpaşa Hastanesinde kolera vakaları tedavi edildi


Kolera Salgınlarında Haydarpaşa Hastanesi

Kolera Salgınlarında Haydarpaşa Hastanesi
Ekim 1847’de istanbul’da başlayıp 21 Ekim 1848’de son bulan kolera salgını sı-
rasında Haydarpaşa Hastanesinde kolera vakaları tedavi edildi.  Hasköy’de 16
Ağustos 1893 günü başlayan salgın, Kuleli’deki Mekteb-i ıdadi-i fiâhâne [Askeri
Lise] öğrencilerine, bir süre sonra Üsküdar Bimarhanesi’ne sıçradı. Buradan
Üsküdar’ın tamamına, kısa süre içinde de bütün ıstanbul’a yayıldı. Koleralı askerler
Selimiye kışlasından Haydarpaşa Askeri Hastanesi’ne gönderilince, kolera
diğer hastalara ve hastabakıcılara bulaştı.
Salgınla mücadeleyi yönetmek üzere Pasteur Enstitüsü’nden davet edilen Dr.
Andre Chantemesse 26 Eylül’de ıstanbul’a geldi. Kendisinden önce Selimiye
Kışlası ile Haydarpaşa Hastanesine gitmesi istendi. Hastanedeki incelemeleri sonunda
hazırladığı raporun bir fıkırasında, hijyenik olmayan hastane tuvaletlerinin
değifltirilmesini önerdi. Bunun üzerine hastane tuvaletlerinin; lağım seviyesinden
yükseltilmesi, yanlarındaki odalara lastik borulu musluklar takılması,
tuvaletlerin bu borudan gelecek suyla yıkanması için irade çıktı. Ayrıca koleralı
ların diğer hastalardan ayrılarak hastane bahçesinde inşa edilecek barakalara
veya çadırlara nakledilmesi, nakilden sonra koğuş, oda ve koridorların kükürt
yakılarak dezenfekte edilmesi, tuvaletlere göztaş› dökülüp sönmemiş kireç
atılması, bir müddet sonra bol su ile yıkatılması kararlaştırıldı. Bahçeye yaptı-
rılan barakalarda salgın boyunca 169 koleralı asker tedavi edildi. Bu salgın sı-
rasındaki özverili hizmetleri nedeniyle; Sertabip Mirliva Mehmet Paşa’ya Osmani
(2. rütbe), Dr. Dikran Acemyan’a Osmani (4. rütbe), Dr. Nafilyan Pafla’ya ise
Gümüfl Liyakat Madalyası verildi.
U S K U D A R S E M P O Z Y U M U V