Öküzlimanı iskelesiCok eski bir iskele olup Anadolu’dan getirilen buyukbaş hayvanları nın buradan Beşiktaş’a gecirilmesi bu adın verilmesine vesile olduğu gibi,


Öküzlimanı iskelesi

Öküzlimanı iskelesi:

 Cok eski bir iskele olup Anadolu’dan getirilen buyukbaş hayvanları nın buradan Beşiktaş’a gecirilmesi bu adın
verilmesine vesile olduğu gibi, eski bir rivayete gore de, Irmak Tanrısı nakhos’un kızı ve Olimpos’un
baş Tanrısı Zeus’un baştan cıkardığı rahibeIo, Zeus’un karısı Hera’nın kıskanclığından kurtulmak icin inek bicimine girip istanbul Boğazı’nı gecmiş ve burada Anadolu topraklarına ayak basmıştır. Bu yuzden Boğazici’ne,
inek Gecidi anlamına gelen Bosfor denmiştir. Bu iskele, yanında bulunan Mumhane’den dolayı Mum iskelesi adıyla da bilinirdi. Mumhane onu denilen yerde ise Ayazma Taşı ismiyle anılan balıkcıların bir nirengi noktası vardı.Bu taşın onunde 1884 tarihine kadar Uskudar Dalyanı kurulurdu. Ayazmataşı ismini, Mithat Nemli tutun deposunun  biraz ilerisinde ve yol aşırı yerde, Nacık Sokağı’nın sol tarafında ve bugun de mevcut olan Ayios ıoanis Ayazması’ndan almıştır. Giriş ksmında mermer bir tekne ve ikonlar ve Ayios Yuanis’in tam boyda yağlı boya bir ikonu vardır. İran Devleti, Muhibali Han adlı sefirini İstanbul’a göndermişti ki, bu sefirin yanında birde
buyuk bir fil vardı. Anadolu’nun uzun yollarını aşarak getirilen bu fil, şubat 1818’de öküzlimanı’
na gelmiş ve birbirine bağlanan büyük mavnalar uzerine kalaslar döşenerek meydana getirilen sala güclükle bindirilmiş ve Sirkeci civarındaki Veziriskelesi’ne cıkarılmıştı

yyıllar boyunca üsküdar