Balaban iskelesiiskele, Üsküdar Araba Vapur iskelesi ile şimdiki Balaban iskelesi arasında ve Araba Vapur iskelesi’nin sol tarafında ve Erenler Düğün Salonu’nun önünde idi.


Balaban iskelesi

 Balaban iskelesi:
 iskele, Üsküdar Araba Vapur iskelesi ile şimdiki Balaban iskelesi arasında ve Araba Vapur iskelesi’nin sol tarafında ve Erenler Düğün Salonu’nun önünde idi. 1958 tarihinde ortadan kalkmştır. Eski Balaban
iskelesi budur. şimdiki Balaban iskelesi, Cop veya Yemiş iskelesi adıyla bilinirdi. Eski Balaban iskelesi icin Eremya Celebi (1637-1695) şunları demiştir. “Burası Tophane kadar olmamakla beraber buyuk bir iskeledir.
Anadolunun her yerinden gelen gidenlerle doludur. Eskiden Balaban adı verilen bu semtte muteaddid iskeleler mevcuttur.” Bu iskelenin civarında 59. Yeniceri Ortas’ının bekar odaları vardı. Birer haşarat ve fuhuş yuvası
olan bu odalar Balaban iskelesi arkasından başlayarak şemsipaşa Camii yanındaki Debbağhane’ye kadar uzanıyordu. Uskudar ahalisinin şikayeti uzerine bu odaların 200 kadarı 3 Recep 1226 (24 Haziran 1811) tarihinde Bostancıbaşı marifetiyle yıktırılmıştır. 1814 tarihinde bu iskelenin yanında kayıkhaneler
ve Odabaşı Omer’in kahvesi vardı. 1826’da Yeniceri Ocağının kaldırılmasından sonra bu bekar odaları yeniden yapılmış ve Balaban iskelesi ve civarı yine ayak takımının doldurduğu bir semt olmuştur.1890 tarihlerinde iskelenin yannda, deniz kıyısında dört büyük, gayet mukellef kahvehane vardı.

yuzyıllar boyunca üsküdar