Fahri atabey(1913-1994) Doktor, Zeynep Kamil hastanesi başhekimi, İstanbul belediye başkanı


Fahri atabey

ATABEY, FAHRİ

(1913-1994)

Doktor, Zeynep Kamil hastanesi başhekimi, İstanbul belediye başkanı.

İstanbul Kadıkoy’de doğdu (1913). 1937 yılında İstanbul Universitesi Tıp Fakultesi’ni bitirdi.Vatani gorevini yaptıktan (1938-1939) sonra Gulhane Askeri Tıp Akademisi’ne asistan olarak girdi (1940). İki sene muddetle Ankara Mevki Hastahanesi nisaiye klinik şefliği ve İzmir AskeriHastahanesi’nde nisaiye mutehassıslığı yaptı

(1943). 1947 yılında askeri gorevinden ayrılan Fahri Atabey, bilgi ve gorgusunu arttırmak maksadıyla İngiltere’ye gitti. Londra’da muhtelif kliniklerde uc yıl calıştıktan sonra yurda donerek İstanbul Universitesi Tıp Fakultesi 1. Kadın Doğum Kliniği’nde

Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil’in yanında calışmaya başladı. 1951 yılında docent oldu, 1952 yılında o gunlerde kırk yataklı olan Zeynep Kamil Hastahanesi

başhekim ve klinik şefliğine tayin edildi. Hastahanenin ameliyathane binası ile 150 yataklı

kadın hastalıkları ve 200 yataklı cocuk kliniklerinin yapımına onun doneminde başlanmıştır.

Hastahanede on yedi yıl devam eden idarecilik ve başhekimlik gorevi suresince yarım milyon

İstanbullu tedavi gormuş, 85.000 aile evlat sahibi olmuştur. 1960-1963 yılları arasında bu gorevden ayrı kaldı. Adalet Partisi’nin koalisyon hukumeti zamanında ise başhekim ve klinik şefliği gorevine geri dondu. 2 Haziran 1968’de İstanbul belediye başkanlığına secildi. Belediye başkanlığı doneminde Uskudar’a onemli hizmetleri dokunmuş ve pek cok eser kazandırmıştır. Nuhkuyusu Cop Yakma Fabrikası, Zeynep Kamil Has-tahanesi’ne 450 yatak ilavesi, Uskudar Ornek Carşısı, Buyuk Camlıca-Uskudar otobus hattı ihdası bu hizmetlerinden bazılarıdır. 9 Aralık 1973’te yenilenen secimde ikinci kez aday olduysa da secilememiştir.

Atabey, 2 Ağustos 1994’te vefat etti. İngilizce ve Almanca bilen Atabey, ZeynepKamil Ana ve Cocuk Sağlığını Koruma Derneği başkanlığını ifa etmiş, ayrıca bircok hayır kurumunda da vazife almıştır. Dort sene Turkiye Jinekoloji Cemiyeti başkanlığı yapmış, Avrupa’daki uluslararası tıp kongrelerine iştirak etmiş, mesleki tetkikler icin sık sık yurt dışı seyahatler vasıtasıyla tıp sahasındaki son gelişmeleri takip etmiştir. Atabey’in Asyanın Avrupaya Bakan Penceresi Uskudar ve Hizmetlerim adlı bir eseri de mevcuttur.

Kaynakça: Fahri Atabey, Asyanın Avrupaya Bakan Penceresi

Uskudar ve Hizmetlerim, İstanbul 1973, s. 3-4; “Atabey, Fahri”,

DBİst.A, VIII, 44; Dunu Bugunu ile Zeynep-Kamil Hastanesi:

1862-1988, İstanbul 1988, tur.yer.

ALİ YÜCEL YÜRÜK