Bestekâr Hacı Faik Bey SokakAbdullahağa Caddesi’ne paralel uzanan sokak Arabacılar Sokağı’nı Çamlıca Caddesi’ne bağlamaktadır. Sokak adını meşhur Bestekârlarımızdan Hacı Faik Bey’den almaktadır. Hacı Faik Bey; Klasik Türk mûsikîsinin büyük bestekârlarından birisidir.


Bestekâr Hacı Faik Bey Sokak

Bestekâr Hacı Faik Bey Sokak

Abdullahağa Caddesi’ne paralel uzanan sokak Arabacılar Sokağı’nı Çamlıca Caddesi’ne bağlamaktadır. Sokak adını meşhur Bestekârlarımızdan Hacı Faik Bey’den almaktadır. Hacı Faik Bey; Klasik Türk mûsikîsinin büyük bestekârlarından birisidir. 19. yüzyılın ilk yarısında Üsküdar’da doğmuş ve 1891’de vefat etmiştir. Mûsikî sahasında 170 kadar eserinin notası bugüne gelmiş ve bunların 120 kadarı TRT repertuvarına girmiştir. Dinî mûsiki alanında Mevlevi ayini, tevşih, şugul ve ilahiler bestelemiştir. Dindışı musiki alanında ise özellikle büyük formdaki eserleri dikkat çeker. Kâr, beste, ağır semai ve yürük semai formlarındaki bu eserlerin sayısı 40 kadardır. Ayrıca çok sayıda şarkı da bestelemiştir.