İnadiye Mescidi SokakAhmediye Mahallesi ve Zeynep Kamil sınırlarında İki mahallede de uzantısı olan bir sokaktır. Dönmedolap Sokağı’nı Gündoğumu Caddesi’ne bağlar,Bandırmalı Tekkesi Mescidi


İnadiye Mescidi Sokak

İnadiye Mescidi Sokak

Ahmediye Mahallesi ve Zeynep Kamil sınırlarında İki mahallede de uzantısı olan bir sokaktır. Dönmedolap Sokağı’nı Gündoğumu Caddesi’ne bağlar. Karacaahmet Mezarlığı’na paralel uzanan sokak olup, Musahipzâde Celal Sokağı ile dört yol ağzı yaparak kesişmektedir. Sokak adını Bandırmalı Tekkesi Mescidi de denilen İnadiye Tekkesi Mescidi’nden almaktadır. İnadiye Mescidi Sokağı’nın eski adı ise Tunus Bağı Caddesi idi. İnadiye Tekkesi Mescidi, Gündoğumu Caddesi ile İnadiye Mezarlık Sokağı’nın birleştiği yerde ve sokağın sol köşesinde idi. İnadiye Mescidi’nin İnadiyeMescidi Sokağı ile adı dışında hiç bir alâkası yoktur. İnadiye Mescidi Sokağında bulunan mescid, Bâlî Çavuş (Tunus Bağı) Mescidi idi. Hadîka’da verilen bilgiye göre bu mescidi; mescidinin karşısında yol kenarında medfun olan Hoca Bâlî adında bir hayır sahibi 1597 yılında yaptırmıştır. Bugün bu mescit maalesef mevcut değildir. Bâlî Çavuş Camii’nin içinde zikir günleri Pazar olan Cedid Hacı Dede Tekkesiadlı bir de Kadirî Tekkesi bulunmakta idi. Bâlî Çavuş Mescidinin arkasında Şeyhülislâm Mehmet Kâmil Efendi’nin muhteşem aile sofası, karşısında ve yol aşırı yerde, köşede Esma Sultan Mektebi ve bunun sağ tarafında ise, meşhur Menzilhâne bulunmakta idi. 1925-30’lu yıllarda tarihlerinde burada olan Esma Sultan Mektebi bugün mevcut değildir. Mektebi Üsküdar’da bir de yalısı olan Sultan III. Selim’in kız kardeşi Esma Sultan yaptırmıştı.