İnadiye Mektebi SokakGündoğumu Caddesi’nde başlayıp yine aynı cadde üzerine açılan dolambaçlı bir sokaktır. Sokağın cadde ile kesiştiği yerde Tavaşi Hasan Ağa Camii ve Emin Ahmet Ağa çeşmesi yer almaktadır.


İnadiye Mektebi Sokak

İnadiye Mektebi Sokak

Gündoğumu Caddesi’nde başlayıp yine aynı cadde üzerine açılan dolambaçlı bir sokaktır. Sokağın cadde ile kesiştiği yerde Tavaşi Hasan Ağa Camii ve Emin Ahmet Ağa çeşmesi yer almaktadır. Sokak adını İnadiye semtinde bulunan ve bu yüzden “İnadiye Mektebi” de denilen Tavaşi Hasan Ağa Mektebinden almaktadır. Mektep, İnadiye Mektebi Sokağı üzerinde ve Tavaşi Hasan Ağa Camii önünde ve avlunun sokağa açılan kapısının sol tarafında ve şimdiki meşrutanın yerinde idi. Okulun kimin tarafından ve hangi tarihte yapıldığı kesin olarak belli değildir. Bânisinin, Osmanlı Devleti ricalinden Türk Ahmet Paşa olduğu sanılmaktadır. Ahmet Paşa; 1716’da Varadin Muharebesi’nde şehid olmuştur. Ahmet Paşa’nın bu eserinden başka Çavuşbaşı semtinde de fevkânî bir mektebi ve çeşmesi daha vardır. Camiin kaderi ile yakın ilişkisi olan mektep birçok defa yanmış ve muhtemelen 1834-1835 tarihinden sonra da yok olmuştur. İnadiye Mektebi Sokağında mektep dışında, Tavaşi Hasan Ağa Camii ve İbnü’l-Emin Ahmet Ağa Çeşmesi gibi iki önemli tarihî yapı daha bulunmaktadır. Tavaşi Hasan Ağa Camii; İnadiye Mektebi Sokağı ile Gündoğumu Caddesi’nin - Eski Menzilhane Yokuşu, bir ara Hâkimiyet-i Milliye Caddesi ve halk dilindeki adı ile İnadiye Yokuşu’nun- birleştiği köşededir. Tavaşî Hasan Ağa tarafından 1587-1588 tarihlerinde inşa edilmiştir. Hasan Ağanın mezarı da mihrap önündedir. Kendisi, Maraşlı olduğu halde çok uzun bir dönem Üsküdar’da oturduğu için Üsküdarî diye bilinen ve 1651’de Üsküdar Kadılığı yapan Ramazan Ahmet Efendi, mescide bir minber koyarak mabedi cami yapmış ve ayrıca bu caminin giderleri için bir vakıf kurmuştu. Camii zamanla harab olmuş ve 1892 tarihinde Hatice Hatun adında bir hayırsever tarafından bugünkü şekliyle yeniden tamir edilmiştir. Gündoğumu Caddesi’nde, caddenin İnadiye MektebiSokağı ile birleştiği yerde bulunan İbnü’l- Emin Ahmet Ağa Çeşmesi; Ahmediye Külliyesi’nin de banisi olan Eminzâde Ahmet Ağa tarafından 1721 tarihinde yaptırılmıştır.