Beybostanı SokakBeybostanı Caddesi’ni Abdullahağa Caddesi’ne bağlayan sokaktır.a Ayrıca Beylerbeyi Abdullah Ağa Camii’nin bulunduğu sokaktır. Sokak adını Beylerbeyi bostanından almaktadır. Abdullah Ağanın Beylerbeyi’nde inşa ettirdiği cami, İstavroz Camii adıyla da anılır.


Beybostanı Sokak

Beybostanı Sokak

Beybostanı Caddesi’ni Abdullahağa Caddesi’ne bağlayan sokaktır. Ayrıca Beylerbeyi Abdullah Ağa Camii’nin bulunduğu sokaktır. Sokak adını Beylerbeyi bostanından almaktadır. Abdullah Ağanın Beylerbeyi’nde inşa ettirdiği cami, İstavroz Camii adıyla da anılır. Camiden başka, yine aynı yerde hamam, sıbyan mektebi, çeşme de yaptıran Abdullah Ağa, ayrıca Kısıklı’da ve Langa’da da mescitler inşa ettirmiş, hayratına yüksek gelirler vakfetmiştir. Mezarı Kısıklı’daki mescidinin bahçesindedir. Harap bir halde iken ve vakıf geliri de kalmadığı bir sırada Sultan II. Mahmut tarafından 1832 yılında yeniden imar edilmiştir. Yan tarafında sıbyan mektebi vardır.