Hüdai Mahmud SokakSümbülzâde sokağının devamında yer alan ve Cami Sokağı ile Abdi Efendi Sokağı’nın kesiştiği köşeye dek uzanan sokaktır.


Hüdai Mahmud Sokak

Hüdai Mahmud Sokak
Sümbülzâde sokağının devamında yer alan ve Cami Sokağı ile Abdi Efendi Sokağı’nın kesiştiği köşeye dek uzanan sokaktır. Aziz Efendi Mektebi Sokağı ve Açık Türbe Sokağı ile kesişmektedir. Bu sokak da adını Aziz Mahmud Hüdâî Hazretleri’nden almaktadır. Aziz Mahmud Hüdâî Hazretleri’nin külliyesi; cami, imaret, türbe, kütüphane, hünkâr mahfeli, çeşme, derviş hücreleri, şeyh evi, fırın ve hamamdan oluşmaktadır. On bin metre karelik çok geniş bir alana yayılan bu manzumeye, Hüdai Mahmud ve Aziz Mahmud sokaklarına açılan avlu kapılarından girilmektedir. Aziz Mahmud Hüdâî şeyh evi bu sokak üzerindedir. Vakıflar mülkiyetindeki üç katlı ahşap yapı halen boştur. Yapının zemin katı moloz örgü taş duvar, üstteki 2 kat ise ahşap karkas olarak yapılmıştır. Şeyh evi güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda uzanmakta, güneydoğu ve kuzeybatı yönlerindeki tek katlı iki yapıyla güneybatı cephesinde birleşerek,u şekline tamamlanmaktadır. U’nun ortasında bulunan havuzla vurgulanan avlu, güneybatısında mutfak yapısına ait duvarla sınırlanmaktadır. Üç adet girişi olan yapının iki girişi aziz efendi sokak üzerinde olup, diğeri güneydoğuda bahçe içindedir. Aziz efendi sokağa bakan cephenin orta aksında normal katlar boyunca devam eden çıkma vardır. Pencereleri özgün tipolojiye uygun olarak giyotin açılımlı olup zemin kat pencereleri basık kemerlidir.