Hasbahçe SokakŞemsi Paşa Bostanı Sokağı’nı Velioğlu Sokağına bağlayan sokaktır.


Hasbahçe Sokak

Hasbahçe Sokak

Şemsi Paşa Bostanı Sokağı’nı Velioğlu Sokağına bağlayan sokaktır. Üsküdar Harem Sahil Yolu’na paralel uzanan sokak Çeşme-i Cedit Sokağı ile kesişmektedir. Sokak adını burada bulunan “Hasbahçe”den bir başka deyişle Sultanın bahçesinden almıştır. Abdülaziz Efendi Namazgâhı, Şemsi Paşa Bostan Sokağı ile Hasbahçe Sokağı’nın birleştiği köşede ve Hasbahçe Sokağı’nın sol tarafında idi. Bugün mevcut olmayan bu namazgâhın set duvarlarının taşları, yandaki bahçenin duvarında kullanılmıştır. Mihrab taşına şu aşağıdaki kitâbe hak edilmişti: Kitâbeden de anlaşılacağı üzere Abdülaziz Efendi Girit Adası’nın kuzeyinde bir liman şehri olan Hanya Kalesi’nin içindeki Sultan İbrahim (1640-1648) Camii hatipliğini ifa etmiştir. Hanya Kalesi, 19 Ağustos 1645 tarihinde Serdar Yusuf Paşa tarafından fethedilmiştir. Fetih sırasında kale burçlarından ezan sesleri yükselirken, anane mucibince fetih timsali olarak kalenin en büyük kilisesi olan Saint Nicolas Kilisesi, Sultan İbrahim adına ‘Hünkâr Camii’ adıyla ibadete açılmıştır.