BÜLBÜLDERESİ
BÜLBÜLDERESİ

Bülbülderesi

Bülbülleriyle ünlü idi. Mezarlığın eskiden Dağhamamı denilen üst kısmıbir bülbül yatağı imiş.... 1916-1917 arasındakiDağhamamı yangınından ve az sonra da tramvayların işlemeye başlamasından sonra bülbüller oradan tamamen hicret ettiler. 1908 hürriyetinin ilanından evvel üsküdar’ın bayram yerleri Harmanlık ve inadiye ile bu Bulbulderesi’nin ulu bir cınar alt›ndaki meydancığında kurulurdu, Meşrutiyetin ilanından sonra oralardan kaldırıldı, Doğancılar Meydanı’na nakledildi.

Bir muddet sonra orası da park halinegetirilince Bayramyeri Duvardibi’ne gitti.1877 Rus Harbi’nden sonra Uskudar’da bir araba şirketi kurulmuş, 1887 yılına kadar devam

etmiş olan bu şirket arabaları Uskudar vapur iskelesi onunden kalkarlar, Bulbulderesi’ne kadar gelirlerdi. Uc beygirle cekilirdi, hayvanların ahırı da şimdi Bulbulderesi’nde Feyziye Camii’nin karşısında bir Musevinin harapca yağhanesi idi. Camiin yanındaki ibtida mektebinin altında da mermerden yalaklarvardı, gelip gecen hayvanlar sulanırdı. Şimdiki ceşme ise eskiden camiin onunde idi ve burma musluksuz, durmadan akar idi.Halen araba demircileri, keser, balta, nacakyapan demircilerin yanındaki Abdulfeyyaz Sokağı’ nın ad›ıda Halim Ağa Sokağı idi. Bu sokağın ağzında bir kopru vardı ki ona da ‘HalimAğa Koprusu’ denirdi. Kopru civarında dörtgüzel kahvehane vard›, şimdi orada tek kahvehane kalmıştır.

“Selanikliler Mezarlığının  karşısındaki bayıraTutkalcı Bayırı derler. Yol kenarında bir taşcı dükkanı vardır, çok eski bir dükkandır, halk arasında oranın adı da Taşcı diye meşhurdu.”“şimdi kahvehanenin arkasında barakamsı ufak evlerin bulunduğu yer ‘Debbağın Bahcesi’ diye anılan güzel bir bostandı. O baraka evlerhürriyetten (1908) sonra yapıldı, ve layıksız evler, zamanımız tabiri ile genel evler oldu.Sonra evlerin sakinleri Soğutluceşme civarındaki Paris Mahallesi’ne kaldırıldı. Debbağın Bahcesi’ne bitişik Ballı Bahce adında bir güzel bostan daha vard, zamanımızda büyük bir sokak halini almış ve meskenlerle dolmuştur.”

Kaynak: (Vas›f Hic, Bulbulderesi, ‹stanbul Ans. 6/3170)

Yüzy›llar Boyunca Üsküdar