Bezm-i-Alem Valide Sultan(d. 1807 — ö. 2 Mayıs 1853) Osmanlı Padişahı Sultan II.Mahmut'un 2. eşi ve padişah Abdülmecit'in annesidir.


Bezm-i-Alem Valide Sultan

Bezm-i-Alem Valide Sultan (d. 1807 — ö. 2 Mayıs 1853) Osmanlı Padişahı Sultan II.Mahmut'un 2. eşi ve padişah Abdülmecit'in annesidir. Bezm-i-Alem "Dünya meclisi" anlamına gelir. Osmanlı tarihinin en tanınmış valide sultanlarından biridir. Hayırseverlik için yaptığı çalışmalardan dolayı sevilen ve saygı duyulan bir Valide sultan olarak tarihe geçmiştir. Bezmialem Valide Sultan İstanbul Divanyolu Caddesi'ndeki Sultan II.Mahmut Türbesi'ne defnedilmiştir.


 Küçük yaşta esirciler tarafından saraya cariye olarak getirilen bir Gürcü kızı olduğu bilinmektedir. Yahudi asıllı olduğuna dair bir iddia da ortaya atılmıştır. Yahudi olduğu düşüncesi ise Gürcü Yahudisi olabileceğinden gelir. Abdülmecit tahta çıktığında 16 yaşında, kendisi de 32 yaşındaydı. Oğlunun hükümdarlığı döneminde, öldüğü tarihe kadar 14 yıl süreyle (1839-1853) Valide Sultan oldu. Oğluna Tanzimat'ın ilanı konusunda Mustafa Reşit Paşa'ya güvenmesini tavsiye ettiği söylenir. Ayrıca Abdülmecit'in annesini çok sevdiği, hükümetteki nazırları seçerken annesine danıştığı bilinmektedir.


Bezmialem Sultan 2 Mayıs1853 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti ve Divanyolu'ndaki Sultan II.Mahmut Türbesine gömüldü. Garabet Balyan'ın mimarlığı altında inşaatına başlattırdığı Dolmabahçe Camii henüz bitmemişti. Camiyi oğlu Sultan Abdülmecit annesinin anısına 1855 yılında tamamlattırarak Bezmialem Valide Sultan Camii adı altında hizmete açtı. Cami zamanla Dolmabahçe Sarayına yakınlığı nedeniyle Dolmabahçe Camii olarak anılmağa başladı.


Bezm-i-Alem Valide Sultan birçok mimari eserlerin yapılmasına öncülük etmiştir. Bu eserlerden bazıları şunlardır: Yıldız Sarayı'ndaki Dilkuşa Kasrı (1842) Maçka (1839), Topkapı (1843) ve Yıldız'da (1843) üç değişik Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi Bezm-i-Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi (1843) Günümüzde Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin binası olarak kullanılan Mekteb-i Maarif ve Valide Mektebi (1850) Haliç üzerinde yapılan ilk ahşap Galata köprüsü (1845)