Ayazma veya Sartaş iskelesiAyazma veya Sartaş iskelesi


Ayazma veya Sartaş iskelesi

Ayazma veya Sartaş iskelesi:

Ayazma Camii onunde bulunan bu iskelenin arkasındanValide Sultan Sarayı ismiyle de anılan Ayazma
Sarayı ve bahcesi vardı. Valide sultanlar yaz aylarında bu iskeleye cıkarak saraya gelirlerdi.
Eski gravurlerden bu iskelenin oldukca işleknolduğu, eşya denklerinin sallarla taşındığı gorulmektedir.
iskelenin hemen arkasındaki meydanda Sultan III. Mustafa’nın bir ceşmesi,
iskelenin yanında ise Salih Efendi’nin kahvesi vardı.Bu kahvenin yerinde daha evvel Dizdar’ın
Kahvehanesi adıyla anılan namlı ve mukellefnbir kahvehane vardı. Denize nazır olan bu bina,
1808’de devlet aleyhinde konuşmalar yapı-
ıyor diye Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa tarafından yıktırılmıştır.