Sahil Yerleri ve İskelelerSahil Yerleri ve İskeleler


Sahil Yerleri ve İskeleler

AYVANSARAY'DAN İTİBAREN ADI GEÇEN Sahil Yerleri ve İskeleler


Yavedud İskelesi
Defterdar İskelesi
Şah Sultan Yalısı
Salihe Sultan Yalısı
Eyyııbi Ensari İskelesi, Sultan 111. Selim’in annesinin turbe ve imareti
Bostan İskelesi, tepede Rami Ciftliği
Zeynep Sultan Yalısı
Valide Sultan Yalısı
Şah İsmail Sultan Yalısı
Sultan Tekkesi
Bahariye
Keıpicciler
Fil Koprusu
Ali Bey Koyu
Kağıthane Koyu
Kağıthane, İstanbul’un karşı tarafına gectik.
Cağlayan padişahlık koşku
Kağıthane Koprusu
Mirahur Koşku
Taş Burıın
Kara Ağac
Kara Ağac Sarayı
Fırkata Gozleri
Haseki İskelesi
Sutluce
Kumbaracılar Kışlası
Harman Başı
Piri Taşa
Beylik Demirhane ve Tophane
Haskoy
Fatih Camisi
Tersane Bahcesi veya Aynalı Kavak Kasrı
Şahkulıı İskelesi
Darağacı
Macuna
Gozler
Yeni Tersane
Divan Hane
Kasımpaşa, Galata Mollası’nın kucuk mahkemesi
^2 Kalyoncular Kışlası
Cektii'i Başı
Kalyon Havuzu
Ambarlar
Taksim
Taksim İskelesi, yukarı doğra Bevoğlu’na gideriz.
Azap Kapısı
Kalafat Yeri
Yelkenciler
Halatcılar
Tulumbacılar
Kurkcu Kapısı, ic tarafında buyuk molla mahkemesi
Yağ Kapanı, Galata Zindanı ve voyvodalık makamı
Balıkpazarı Kapısı
Karakoy Kapısı
Kurşunlu Mahzen
Yeni Yağ Kapısı
Mumhane
Kğri Kapı
Kirec Kapısı, kucuk mahkeme
Tophane, topcular kışlası
Cavıış Baş İskelesi, birkac yeni kışla ve yeni guzel bir ceşme vardır.
Salı Pazarı
Canfeda İskelesi
Fındıklı
Kabataş
Cizmeciler Tekkesi
Ayaspaşa
Karabali İskelesi
Dolmabahce, Gumuşsuyu
Arap İskelesi
Cinili Koşk
Hayreddin Paşa
Beşiktaş
Haraccıbaşı Sokağı
Paşa Mahallesi
Kılıc Ali
Mevlevihane Onu
Yahya Efendi
Cırağan Yalısı, halen Sultan Yalısı
Cami Burnu
Ortakoy
Koyun İskelesi
Defterdar Burnu
Etmekcioğlu Deresi
Tırnakcı Burnu
Kuruceşme
Halil Paşa Sarayı
Sarraf Burnu
AH Paşa Onu
Arnavutkoy
Akıntı Burnu
Haşan Halife
Peksimetci Başı
Bebek
Kucuk Bebek
Ermeni Mahallesi
Kayalar Burnu
Şehitler, Durmuş Dede
Rumelihisarı
Şeytan Akıntısı
Zafarat, ic tarafta Levent Ciftliği
Baltaoğlıı Limanı
Emirgııneoğlu
Gumruk Oııii
Tokmak Burnu
Istinve
Istinyc Burnu
Yenikoy
Koy Başı
Kalender
Tarabva
Kiıec Kel Mahmut Burnu
Cakal Deresi
Kefeli Koyu
Kırk Ağac, ic tarafta Kemerler
Buyukdere, Hunkar Suyu
Carşı Onu
Mezar Burnu
Sarıyar, Kestane Suyu
------ Yeni Mahalle
Defne Bııımı
Tabya 1
Bosna Burnu
Mutbah Onu
Tabya 2
Rumeli Kavak Hisarı
Toplar Onu
Sıra Taşlar
Mavromolos
Manastır Altı
Karataş
Buyuk Liman, Baruthane buradadır.
Bezirgan Kayası
Hamsi Limanı
Muco Kamarası
Tabya 3
Garipce Burnu
Bağlar Altı
Papaz Burnu
Roke Taşı
Tabya 4
Rumeli Feneri
Keten Deresi
Marmaracık
Sipahi Deresi
Uzunya Burnu

ANADOLU YAKASI
Anadolu Feneri
Tabya 4
Pilav Kaya
Kazan Dibi
Poyraz Burnu
Tabya 3
Poyraz Limanı
Fil Burnu: fil biciminde dağlar
Keceli
Cayır Ağzı
Soğuk Su Ağzı 75
Kilit Ağzı
Gungormez
Gok Kaya
Yorus Kalesi
Tabya 2
Kavak
Havyar Taşı
Macar Bahcesi
Macar Burnu
Tabya 1
Sutluce, ic tarafındaki Yuşa Dağı ve Gumuş Suyu, Ab-u Hayat
Umur Yeri
Kurbağa Taşı
Servi Burnu
Beylik Değirmeni, Tokat Bahcesi ve Akbaba buradadır.
Hunkar İskelesi, ic tarafında Elmalı.
Yalı Koyu
Beykoz
Sultaniye, şifalı sııyıı vardır.
İncir Koyu
Paşa Bahcesi
Burun Bahcesi
Hatap
Çubuklu
Yassı Taş
Cubuklu Burnu
İlariya veya Maskara Burnu
Kanlıca
Meyhane Burnu
Korfez, ic tarafında Karacık
Anadoluhisan
Buyule Goksu
Koşk
Kucuk Goksu
Kabaklık
Kandilli
Kandilli Burnu
Şadiler
Dolap Altı
Bahce Onu
Vaniköy
Zeytin Burnu
Kule Bahcesi
Nazif'in Yalısı
Cengelkoy
Havı.ızbaşı
Beylerbeyi
İstavroz
Sıra Yalıları
Nakkaş Burnu, ic tarafında Camlıca Dağı ve şifalı sulu Camlıca Koyu
Kuzguncuk
Okuz Limanı
Mıımhane İskelesi
Uskudar, ic tarafında şifalı sulu Bulgurlu Koyu ve dağı
Şemsi Paşa
Ayazma İskelesi
Salacak
İhsaniye
Harem İskelesi
Kavak Sarayı
Kavacjk
Kirişhane
Haydarpaşa
Kadıkoy
Moda Burnu
Kalamış Deresi
Kalamış Korfezi
Roke Taşı
Fener Bahcesi
Salistra Dalyanı
Cektiri Burnu, buradan Kınalıada ve diğerleri gorulur.
KO N S TA N T İNO PO L İS ŞEHRİNİN KA PILARI:
(Toplam 20)
Narh Kapı
Samatya Kapısı
Davutpaşa Kapısı
Yeni Kapı
Kum Kapı
Catladı Kapı
Ahır Kapı
Bahce Kapısı
Balıkpazarı Kapısı
Zindan Kapısı
Odun Kapı
Ayazma Kapısı
Unkapanı Kapısı veya Horozlu Kapı
Cibali Kapısı
Aya Kapı
Yeni Kapı
Petri Kapısı
Fener Kapısı
Balat Kapısı
Ayvansaray Kapısı
KO N S TA N T İNO POL İS ŞEHRİ
K A R A T A R A F I KA PILARI:
Eğri Kapı
Edime Kapısı
Top Kapısı
Yeni Kapı
Silivri Kapısı
Yedikıılc Kapısı
Topkapı Sarayı Kapıları:
Sarayın Sahil Tarafı Kapıları:
1- Beylik Bahcesi’ne yani saray bahcesine girilen kapı.
2- Altında Kumluca Ayazması bulunan İncili Koşk’un yanındaki kapı.
3- Hasırcılar Kapısı, burada saray surunun yanında, ustu kapalı arabalar
uzerinde dizili toplar vardır.
4- Top Kapısı, burada bir koşk vardı ve buraya Saraybıırnu denir. Padişah
Kayıkhanesi bu kapının sırasındadır.
5- Hasbahce Kapısı, Kayıkhane Kapısı da denir.
Bahce Kapısı’ndan şehre girilir.
Sarayın Kara Tarafı Kapıları:
6- Demir Kapı.
7- Bu kapının yakınında Ayırd Ayazması vardır.
8- Bu kapının ic tarafında Alay Koşku yer alır. Bunun karşısında Paşa
Kapısı denilen sadrazam kapısı vardır.
9- Meyyit Kapısı, bu kapının yanında Soğuk Ceşme adlı bir kuciikceşıııe
bulunur.
10- Bab-ı Humavun Kapısı
11- Bab-ı Hıımayun’un aşağısında, Ahır Kapı’ya inilen kapı.
Saray kapılarından beş tanesi sahil tarafı kapıları olup, altı tanesi de kara
tarafı kapılarıdır.

SARKİS SARRAF HOVHANNESYAN
PAYİTAHT İSTANBUL'UN
TARİHÇESİ
Çeviren
Elmon Hancer
TARİH VAKFI YURT YAYINLARI 34