RUM KİLİSELERİHALEN KONSTANTİNOPOLİS ŞEHRİ'NDE SUR DAHİLİNDE BULUNAN RUM KİLİSELERİ:


RUM KİLİSELERİ

HALEN KONSTANTİNOPOLİS ŞEHRİ'NDE SUR DAHİLİNDE BULUNAN RUM KİLİSELERİ:


1- Fener kapısının ic tarafında, Ayios Yeoryios Kilisesi; Rum Patrikhanesi de buradadır.
2- Fener ve Balat kapılan arasında Metoş keşişlerine ait olan ve halen Kudus patriğinin oturduğu Ayios Yeoryios kilisesi.
3- Fener ile Balat arasında, Ay Yorgi [Ayios Yeoryios] Kilisesi yakınında Vlakherna Sarayı icinde, yuksek bir mevkide Aya Panaia [Ayia Panayia],
4- Halic’ten gorulen, Turklerce Kanlı Kilise denilen, kiremit ortulu kubbeli, Mııkhlion veya Aya Panaia [Ayia Panayia] adlı kilise.
5- Buraya yakın ve aynı hizada Rumca Ayios Yeoryios Potiras adlı bir kilise ve bunun cok yakınındaki, halen Fethiye Camii adlı bir cami olan Pammakaristos Kilisesi.
6- Fethiye Camii’ne yakın bir mahalde, Boğdan Sarayı icinde, halen
kapatılmış olan Ay Nikola [Ayios Nikolaos] Kilisesi.
7- Balat kapısının ic tarafında Ermeni Surp Hreşdagabet Kilisesi yakınında, Parmak Kapı Mahallesi’nde bulunan Ay Nikola [Ayios Nikolaos] Kilisesi.
8- Balat kapısının dışında, sahilde, Tur-ı Sina Manastırı keşişlerinin
ikamet ettikleri Vaftizci Yahya Kilisesi.
9- Balat kapısının ic tarafında, Ayvansaray’a doğru uzanan yolıın uzerinde, Yahudi evleri yakınında, Rumca Balinos lakaplı, Aya Panaia [Ayia Panayia] Kilisesi.
.10- Adı gecen kilisenin yakınında, iki yanında ahşap kapılar bulunan, bundan oturu Rumca Ksiloporta, yani odun kapısı, Turkce Oyma Kapı olarak adlandırılan diğer bir yolıın uzerinde yer alan Ay Dimitrios [Ayios Dimitrios] Kilisesi.
11- Eğri Kapı’nın ic tarafında, Hıristiyan akıl hastalarının zincirle bağlı olarak kapatıldığı Aya Panaia [Ayia Panayia] Kilisesi.
12- Tekfur Sarayı civarında, Aya Panaia [Ayia Panayia] Kilisesi yakınında, halkın “Hancerli” dediği Aya Panaia [Ayia Panayia] Kilisesi.
13- Bu kiliseden sonra, sur istikametini takiben, Edirne Kapısı surunun
karşısında diğer bir Ayios Yeoryios Kilisesi.
14 - Bunun biraz aşağısında “Kirya ton Uranon” yani “goklerin sahibesi”
lakaplı Aya Panaia [Ayia Panayia] ICilisesi.
15- Edirne Kapısı suru yakınında, Sarmaşık Mahallesi’nde, “Liikunciiler” mevkii yanında Ay Dimitrios [Ayios Dimitrios] Kilisesi.
16- Top Kapısı surunun karşısında Ay Nikola [Ayios Nikolaos] Kilisesi.
18- Bu kilisenin yakınında Belgrad Mahallesi denilen yerde Aya Pana'ıa
[Ayia Panayia] Kilisesi.
19- Samatya’da., halk dilinde “Ay Karpi” denilen, Ayios ToUkarpos Kilisesi.
2 0 - Yine Samatya’da, llnmca “Eks Marmara”, Turkce ise “Altı Mermer” denilen mahallede Aya Panaia [Ayia Panayia] Kilisesi.
2 1 - Yine bu civarda, Karamanlılar mahallesinde Ayios Konstantinos Kilisesi.
22- Langa taraflarında Ayios Theodoros [Ayios Theodhoros] Kilisesi.
23- Kondoskalion yani Kum Kapı’da, Rumca “Elpida” denilen, Aya Panaia [Ayia Panayia] Kilisesi.
24- Kum Kapı’da bu kilisenin yakınında Ayios Kiriakos [Ayia Kiriaki] Kilisesi.
25- Cibali’de, sur dışında Ay Nikola [Ayios Nikolaos] kilisesi.

SARKİS SARRAF HOVHANNESYAN
PAYİTAHT İSTANBUL'UN
TARİHÇESİ
Çeviren
Elmon Hancer
TARİH VAKFI YURT YAYINLARI 34