Emetullah Rabia Gülnuş Valide Sultan;Evmania Voria ismiyle 1647 yılında Girit adasında Retimo Verzizzi’nin kızı olarak doğmuştur.


Emetullah Rabia Gülnuş Valide Sultan;

Emetullah Rabia Gülnuş Valide Sultan; Evmania Voria ismiyle 1647 yılında Girit adasında Retimo Verzizzi’nin kızı olarak doğmuştur. Osmanlı kayıtlarına Emetullah Rabia Gülnuş Valide Sultan ismiyle geçmiştir. Sultan IV.Mehmet’in karısıdır. Sultan II. Mustafa ve Sultan III. Ahmet annesidir.


Emetullah Rabia Gülnuş 1647 yılında Girit adasında Venedikli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Retimo Verzizzi ve doğduğu zamanki ismi Evmania Voria idi. 1695 yılında oğlu II. Mustafa'nın tahta çıkması üzerine Valide Sultan oldu. Devlet işlerine karışmadı ama Sultan II. Mustafa'nın tahtan indirilip yerine diğer oğlu Sultan III. Ahmet'in geçirilmesinde onayı alındı. Toplam 20 yıl Valide Sultan kaldıktan sonra 1715 yılında oğlu Sultan III. Ahmet'in saltanatı sırasında öldü. Lale Devri'nin başlamasından hemen önceye kadar Edirne'de öldü. Vefatından önce, 1708'de yaptırdığı Üsküdar'daki Yeni Valide Camii'nin yanındaki üstü açık türbesine gömüldü.


 
Üsküdar sahilinde yaptırmış olduğu Yeni Valide Camii, Üsküdar’da iki valide camii olduğundan Valideyi Cedit camii olarak tanınır. Camii ile beraber yapılmış külliye, camii, türbe, sebil ve medreseden oluşur. Külliyenin bazı yapıları günümüze ulaşmamıştır.

 

tas-istanbul.com