CELÂLEDDİN AĞA (PAŞA) KONAĞIKonağın Üsküdar'ın neresinde bulunduğu belli değildir. Fakat Selimiye'de olmalıdır.


CELÂLEDDİN AĞA (PAŞA) KONAĞI

Konağın Üsküdar'ın neresinde bulunduğu belli değildir. Fakat Selimiye'de olmalıdır. Cevdet Paşa, Tezâkir adlı eserinde: "Hilâl-i ramazan-ı şerifte dahi Celâlüddin Paşa vefat etti."

"Yeniçeri vak'asında anın dahi Ağa Hüseyin Paşa gibi hizmeti sebk etmiş bir zattır.

Hayli vakitden beri mütekaiden Üsküdar'da ikamet üzere idi." demektedir. Alâüddin Paşa'nın oğlu olan Celâleddin Paşa, kul kethüdalığından 25 Muharrem 1241 (9 Eylül 1825) tarihinde yeniçeri ağası olmuştur.

Yeniçeri Vak'ası kendi ağalığı zamanında, 15 Haziran 1826'da vuku bulduğu ve Ocak ortadan kaldırıldığı için son yeniçeri ağası sayılır. 1280 (1863) tarihinde vefat etti.