ÇAKIRCIBAŞI HASAN PAŞA MEKTEBİDoğancılar Camii yakınında, büyük bir ihtimalle Üsküdar Kaymaklık binasının yerinde idi.


ÇAKIRCIBAŞI HASAN PAŞA MEKTEBİ

Doğancılar Camii yakınında, büyük bir ihtimalle Üsküdar Kaymaklık binasının yerinde idi. Hadîka yazarı; "Cami yakınında bina eylediği mektep zamanla harap olmakla camiin sofasını mektep yapmışlardır" demektedir.

Cami ile beraber 966 (1558) tarihinde yaptırılmıştır. Mimar Sinan yapısı idi."Sabık dühan (tütün) gümrükçüsü Numan Bey" 1203 (1788)'de, Doğancılar Camii ile beraber mektebi de yeniden yaptırmıştır.