VALİDE-İ ATİK HAMAMI (TOPTAŞI HAMAMI)Bu çifte hamam, Valide-i Atik Tabhanesi olarak inşa edilen ve sonra Üsküdar Askerî Lisesi haline getirilen şimdiki Sokollu İlköğretim Okulu'nun sağ tarafındadır.


VALİDE-İ ATİK HAMAMI (TOPTAŞI HAMAMI)

Bu çifte hamam, Valide-i Atik Tabhanesi olarak inşa edilen ve sonra Üsküdar Askerî Lisesi haline getirilen şimdiki Sokollu İlköğretim Okulu'nun sağ tarafındadır. Sultan III. Murat'ın annesi, Sultan II. Selim'in eşi Nurbânu Sultan tarafından, Atik Valide Külliyesi ile beraber 1583'de Mimar Sinan'a inşa ettirilmiştir.

Esas kapısı, eski Toptaşı Caddesi'ne açılan dar bir aralık üzerindedir. Camekân kısmına ve cadde tarafına dükkânlar yapılmıştır. Hararesinde dört halveti ve üç sofası vardır. Kurnaları yok olmuştur. Melul Meriç Bey'in yeni Türkçe'ye kazandırdığı Risale-i Tezkiretü'l-Ebniye'de ve 8. numarada "Üsküdar'da Valide Sultan Hamamı" dendikten sonra 48. numara da ayrıca "Üsküdar'da Valide Sultan Hamamı bina olunmuştur." Diye bir kayıt daha vardır. İlkinde Toptaşı Hamamı ikincisinde ise Büyük Hamam kastedilmiş olmalıdır.