SELİMİYE HAMAMISelimiye Camii'nin sol tarafında olup, Selimiye Hamamı Sokağı, Selimiye Camii Sokağı ve Şerif Kuyusu Sokağı ile çevrilidir.


SELİMİYE HAMAMI

Selimiye Camii'nin sol tarafında olup, Selimiye Hamamı Sokağı, Selimiye Camii Sokağı ve Şerif Kuyusu Sokağı ile çevrili alanın tamamına yakın bir yerini kaplar. Hamam, Sultan III. Selim tarafından Nizam-ı Cedid askerlerinin yıkanması için Selimiye Kışlası ile beraber yaptırılmıştır. Bugün de yalnız askerlere açıktır. Tek hamamdır. Hamam, 1802 tarihinde yapılmıştır.