SELİMİYE SIBYAN MEKTEBİMektep, Selimiye Camii'nin avlusunda ve Selimiye Kışlası Sokağı ile Şerif Kuyusu Sokağı'nın birleştiği köşededir.


SELİMİYE SIBYAN MEKTEBİ

Mektep, Selimiye Camii'nin avlusunda ve Selimiye Kışlası Sokağı ile Şerif Kuyusu Sokağı'nın birleştiği köşededir.

Fevkânî olan bu yapının alt katı kesme taş, üst katı ise ahşaptır. Bugün çocuk kütüphanesi olarak kullanılan alt katın kapısı Selimiye Kışlası Sokağı'na açılmaktadır. Meşruta olarak kullanılan esas mektep kısmının, kesme taştan yapılmış kemerli kapısı cami avlusuna bakmaktadır. Her ikisinin de kitâbesi yoktur. Mektep, cami ve diğer müştemilât ile beraber, Sultan III. Selim tarafından yapılmıştır. İnşaata, 1216 (1801-2) tarihinde başlanmış ve cami kapısının üzerindeki kitâbeden de anlaşılacağı üzere, 1219 (1804-5) tarihinde bitirilmiştir

. Bina, takriben 120 yıl mektep olarak hizmet gördükten sonra 1915 senesinde Karakol olmuştur. Selimiye Camii bahsine bakınız. Sultan Selim'in 4. Kadını Refet Kadın'ın Selimiye'de bir mektebi vardı. Acaba mektep, bu hanıma mı aitti? Refet Kadın, 1867 tarihinde vefat etti. Kabri, Eyüp'te Mihrişah Valide Sultan Türbesi'ndedir. Mektebin 1918 (Eylül- 1324)'deki müdürü ünlü hattat Behaüddin Bey idi.