SOLAK SİNAN SIBYAN MEKTEBİMektep, Solak Sinan Camii'nin sağ tarafında ve Tophanelioğlu Sokağı üzerinde idi.


SOLAK SİNAN SIBYAN MEKTEBİ

Mektep, Solak Sinan Camii'nin sağ tarafında ve Tophanelioğlu Sokağı üzerinde idi.

Mektebin hangi tarihte yapıldığı belli değildir. Mabet, 955 (1548) tarihinde yapıldığına göre ya bu sıralarda veya daha sonraki bir dönemde inşa edilmiş olmalıdır. 1930 tarihlerinde harap olan okulun yerinde bugün meşruta binası vardır.