AMİRAL VÂSIF PAŞA KONAĞIİcadiye semtinde ve Kuzguncuk vadisine bakan hakim bir mevkide olup Sürahici Sokak ile Yazmacı Şerif Sokağı'nın birleştiği yerde, ikinci sokağın sağ köşesindedir.


AMİRAL VÂSIF PAŞA KONAĞI

İcadiye semtinde ve Kuzguncuk vadisine bakan hakim bir mevkide olup Sürahici Sokak ile Yazmacı Şerif Sokağı'nın birleştiği yerde, ikinci sokağın sağ köşesindedir. Konak, biraz ileride Nersesyan Ermeni okulunun kurucusu Kirkor Nersesyan tarafından yaptırılmış ve sonradan Vâsıf Paşa tarafından satın alınmıştır. Paşa'nın 1958 tarihindeki vefatından sonra köşkte varisleri oturmuşsa da daha sonra Türk Kız Koleji olmuştur. Sağ tarafına Polis Koleji binasının yapılması üzerine köşk, onlara intikal etmiştir. Köşkün bodrum katı kârgir olup diğer üç katı ahşaptır. Beyaz boyalı bu büyük ve güzel yapı- nın kademeli bahçesi Kuzguncuk Deresi'ne doğru uzanmaktadır. Bahçenin etrafı taş duvar ile çevrilmiştir. Fevkalâde güzel bir manzaraya sahiptir. 1869 tarihinde dünyaya gelen Amiral Vâsıf Paşa'nın kabri, Karacaahmet Mezarlığı'nda 1. Ada'da ve Şair Nâbî Efendi'nin sol tarafındadır. Taşı mevcuttur. Vâsıf Paşa'nın Üsküdar'da İmrahor semtinde ve Mevlevihane karşısında da ayrıca mülkleri vardır. Hocam Prof. Reşad Kaynar Bey, Paşa'nın damadıdır. Salâh Birsel Bey, Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi adlı eserinin 319. sayfasında; Şevket Mocan, "57 bin liraya Paşa Konağı derler bir köşk almıştır ki, -1944 yıllarında- burası eskiden Karabet Dalyan'ın konağıdır. Yalnız dikkatli olun, şimdilerde Polis Koleji" dir, demektedir.