ABDULLAH B. ABDURRAHMANABDULLAH B. ABDURRAHMAN : Karacaahmet Mezarlığı’nda medfun Celvetî şeyhi


ABDULLAH B. ABDURRAHMAN

ABDULLAH B. ABDURRAHMAN, CELVETÎ
(ö. 1750)


Karacaahmet Mezarlığı’nda medfun Celvetî şeyhi. Eğitimini tamamladıktan sonra Beyazıt’ta Gedik Paşa Türbesi civarındaki Hamza Paşa Camii’nde imamlık yaptı. 1750’de vefat eden Abdullah Efendi Üsküdar’da Karacaahmet Mezarlığı’nda Haydarpaşa’ya giden caddenin solunda defnedildi.

Hepsi yazma halinde bulunan dinî ve gramer ağırlıklı eserleri et-Tuhfetü’l-münîre, el-Mukaddimetü’l- fahriyye, en-Nebzetü’l-yesîre ve el-Minahü’l-Abdullah Ağa’nın Kısıklı’daki mescidi ve bahçesindeki mezarı ilâhiyye fî şerhi’l-mukaddimeti’l-fahriyye adlarını taşır.


Kaynakça: Osmanlı Müellifleri, I, 128; Hediyyetü’l-ârifîn, I, 481.
e46; ABDÜLKADİR ÖZCAN

uskudarbelediyesi'nden alınmıştı.