HARMANLIK NAMAZGÂHINamazgâh, Karacaahmet Mezarlığı'nın Nuhkuyusu Caddesi'ne açılan Harmanlık Kapısı'nın sağ tarafında idi. Burası Musalla Mevkii adı ile bilinirdi.


HARMANLIK NAMAZGÂHI

Namazgâh, Karacaahmet Mezarlığı'nın Nuhkuyusu Caddesi'ne açılan Harmanlık Kapısı'nın sağ tarafında idi. Burası Musalla Mevkii adı ile bilinirdi. Kapının sol tarafındaki Harmanlık İlkokulu 1920 tarihlerinde yapılmış olup bugün Üsküdar Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılmaktadır. Namazgâh ismini, mektebin sol tarafındaki Harmanlık mevkiinden almıştır. Burası Üsküdar'ın en eski bayram yerlerinden biri idi.

Buraya, Bitlikehtane de denirdi. Şem'danizâde, Tarih'inde Nevşehirli İbrahim Paşa'nın hallerini anlatırken; "Bu vezir mirasyedi meşrebdir, gece gündüz zevk ve eğlence icad eder ve kendinin ve yakınlarının safasına kanaat etmeyip, halkı aldatacak şey lâzımdır diye bayramlarda...

Üsküdar'da Harmanlık nam mahalde dolaplar ve beşikler ve atlıkarınca ve salıncaklar kurulup, rical ve halk karışık ve kadıncıklar salıncağa binip iner iken şehbaz yiğitler kadınları kucağına alıp, salıncağa koyup, çıkarıp kadınların salıncakta uçkurları meydanda hoş sada ile şarkı lar......" söylerdi.

Namazgâh Nevşehirli İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Paşa'nın biraz ileride babasının, annesinin ve diğer ailesi mensuplarının gömülü olduğu büyük bir hazîresi vardır. 1930 tarihlerinde var olan namazgâh taşı bugün mevcut değildir. Buradaki iki Bizans sütun başlığı Harmanlık Kapısı'nın iki yanına yerleştirilmiştir. Granit bir sütun ise Hint Mezarlığı yanındadır.