ÖMER DEDE ve ÜÇ YATIRLAR TÜRBESİTürbe, Boy Beyi Sokağı ile Köprülü Fazıl Paşa Sokağı'nın birleştiği yerde ve ikinci yolun sol köşesindedir.


ÖMER DEDE ve ÜÇ YATIRLAR TÜRBESİ

Türbe, Boy Beyi Sokağı ile Köprülü Fazıl Paşa Sokağı'nın birleştiği yerde ve ikinci yolun sol köşesindedir. Civarında Alaca Minare Mescidi, Hacı Dede Nakşibendî Tekkesi, Fenâyî Ali Efendi Celvetî Tekkesi Camii, Türk Ahmet Paşa Mektebi ve çeşmesi ile bir çarşı bulunmaktadır.