KAPIAĞASI YAKUP AĞA NAMAZGÂHINamazgâh, Bulgurlu Köyü civarında, Libade Mesiresi'ndeki kuyunun yanındadır. Kapıağası Yakup Ağa tarafından 1089 (1678) tarihinde Üsküdar'da,


KAPIAĞASI YAKUP AĞA NAMAZGÂHI

Namazgâh, Bulgurlu Köyü civarında, Libade Mesiresi'ndeki kuyunun yanındadır. Kapıağası Yakup Ağa tarafından 1089 (1678) tarihinde Üsküdar'da, Valide-i Atik semti civarında ve Kapıağası mevkiinde yaptırılan muhteşem çeşme ve mektebinin suyunu temin maksadıyla Libade Mesiresi'ndeki bu namazgâh yakınında bulunan suyu ark ile naklettirdiği sırada tesis edilmiştir.