İBNÜL-EMİN AHMET AĞA NAMAZGÂHINamazgâh, eski Menzilhane Yokuşu, şimdiki Gündoğumu Caddesi üzerinde ve aynı isimle bilinen çeşmenin sağ tarafında, set üzerindedir.


İBNÜL-EMİN AHMET AĞA NAMAZGÂHI

Namazgâh, eski Menzilhane Yokuşu, şimdiki Gündoğumu Caddesi üzerinde ve aynı isimle bilinen çeşmenin sağ tarafında, set üzerindedir. Muntazam kesme taştan yaptırılan set duvarları elan durmakta olan namazgâhın kıblesi, çeşmeye mihrab şeklinde oyularak yerleştirilmiştir.

Bu niş şeklindeki mihrabın önünde, iki parçaya bölünmüş ve üzerinde yalnız uzun bir servi kabartması bulunan bir taş daha vardır ki, başka yerden getirildiği muhakkaktır. 1134 (1721-22) yılında çeşme ile beraber, Ahmediye Camii bânisi, Tersane Emini Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. 4.10 x 4.42 metre ebadındaki çeşmenin yanındaki namazgâh, 3.90 x 3.97 metre boyutlarındadır.