İVAZ FAKİH TÜRBESİTürbe, Büyük Çamlıca'nın en yüksek yeri olan Sefa Tepesi'ndedir. Etrafını alçak bir duvar ile demir parmaklığın çevirdiği bu açık türbenin baş ve ayak uçlarında birer servi ağacı bulunmaktadır.


İVAZ FAKİH TÜRBESİ

Türbe, Büyük Çamlıca'nın en yüksek yeri olan Sefa Tepesi'ndedir. Etrafını alçak bir duvar ile demir parmaklığın çevirdiği bu açık türbenin baş ve ayak uçlarında birer servi ağacı bulunmaktadır.

Ayak taşında ise: "1957 yılında Belediyece onarılmıştır." diye yazılıdır.

(Bu tarihte, Belediye bir takım türbeleri tamir ettirmiş ve bu arada Çamlıca'daki Selâmi Ali Efendi Türbesi'ni de yaptırmıştı.) Türbenin yanındaki tekke binası ile küçük türbedar evi yok olmuştur.