AHMET EFENDİ TÜRBESİTürbe, Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi Türbesi'nin sol tarafındaki Şeyhler Mezarlığı'ndadır. Arka tarafında Ayşe Sultan Türbesi, sağ tarafından Şeyh Mustafa Efendi Türbesi, ön tarafında ise Şeyh Mehmet Efendi Türbesi vardır.


AHMET EFENDİ TÜRBESİ

Türbe, Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi Türbesi'nin sol tarafındaki Şeyhler Mezarlığı'ndadır. Arka tarafında Ayşe Sultan Türbesi, sağ tarafından Şeyh Mustafa Efendi Türbesi, ön tarafında ise Şeyh Mehmet Efendi Türbesi vardır. Merdivenli, cami avlusuna açılan bir kapıdan evvela bir koridora ve buradan da türbeye girilir. Buradaki dokuz türbe gibi, ahşap çatısı çökmüştür.

Bu dokuz türbe, Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi Türbesi ile beraber Sultan Abdülmecit tarafından 1272 (1855-56) tarihinde yenilenmişti. Türbe içinde Ahmet Efendi'den başka, Şeyh Mahmut Gafurî Efendi'nin ve Şeyh Saburî Çelebi Mehmet Efendi'nin beton sandukaları vardır.