Karacaahmet MezarlığıOsmanlı İmparatorluğunun en büyük ve en eski kabristanı olup, ortalama yüz elli milyon insanın ebedi istirahatgahi olduğu tahmin edilmektedir.


Karacaahmet Mezarlığı

Osmanlı İmparatorluğunun en büyük ve en eski kabristanı olup, ortalama yüz elli milyon insanın ebedi istirahatgahi olduğu tahmin edilmektedir. Kabristan 12 parsele ayrılmıştır. Bu parseller Şehitlik Şehit Ahmet Deresi, İranlılar Mescidi, Harmanlık, Miskinler Zaviyesi ayasofyalılar, Üçler Çeşmesi, Yüksek Kaldırım, Tazıcılar Koğuşu, Kaygısız Baba, Hattatlar olarak adlandırılır. Mezar taşlarının şekilleri ve hat tarihi muhtevası itibarıyla büyük bir ehemmiyet taşıyan mezarlık Servileri ile meşhur olup,içinde adını aldığı Karacaahmet Sultan Türbesi ile birlikte bir çok meşhur şahsiyetin türbeleri bulunmaktadır.

 

İlk olarak İstanbul'un Araplar tarafından kuşatılması sırasında şehit olan askerlerin buraya gömüldüğü sanılmaktadır. Mezarlık adını, İstanbul'a Hacı Bektaş-ı Veli tarafından İslam dinini yaymak üzere gönderilen Karaca Ahmet'ten alır.


Karacaahmet Mezarlığı, 1917, 1940, 1956 ve 1974 tarihlerinde olmak üzere dört defa istimlâk edilmiştir. Bu istimlâklerde, özellikle 1974'te Karayolları'nın istimlâki sırasında ciddi şekilde tahrip olmuştur. Toplam defin sayısı, geçmişte kayıt tutulmadığı için kesin olarak bilinmemekte ama milyonlarla ifade edilmektedir.
Türk siyaset ve kültür hayatının önemli pek çok isminin mezarlarını barındırmaktadır. Şahideler ve lahitler değişik türlerdeki başlıklarıyla önemli bir sanat özelliği arz eder. Şahidelerin üzerindeki kitabeler eğer bir hattatın eliyle hazırlanmışsa sanat değeri taşımaktadır. Başlıklar mezarda yatan kişinin cinsiyeti, mesleği, rütbesi, sosyal mevkii, ailesi, felsefi ve dünya görüşü, ölüm şekli ve yaşadığı dönemle ilgili bilgiler verir. Bu özelliği ile şahideler birinci dereceden belge niteliği taşımaktadır. Ayrıca şahide ve lahitlerin üzerinde bulunan değişik motifler taş işçiliğinin şaheserleri kabul edilmektedir. Çiçek ve meyve motifleri, değişik bitki betimlemeleri en sık kullanılan motifler olmuştur. Mezarlık büyük tahribata uğramış ve paha biçilemez pek çok değerli şahide imha edilmiştir. Özellikle yeni gömü alanı elde etmek için yapılan tahribatlarda sayısız kıymetli şahide ve lahit yok edilmiştir. Mezarlıkta birçok ünlü yatmaktadır. Ancak büyük kısmının mezarları günümüze ulaşmamıştır.