MUHASİP ALİ AĞA NAMAZGÂHINamazgâh, Selimiye Kışlası'nın güney tarafında ve Kavak İskelesi Caddesi'nin sağ köşesindeki Ali Ağa Çeşmesi'nin üstünde idi.


MUHASİP ALİ AĞA NAMAZGÂHI

Namazgâh, Selimiye Kışlası'nın güney tarafında ve Kavak İskelesi Caddesi'nin sağ köşesindeki Ali Ağa Çeşmesi'nin üstünde idi. Çeşmenin yüksek alınlığı mihrab vazifesi görüyordu.

Alınlığı bu şekilde yüksek olan bütün çeşmelerin birer namazgâh mahalli oldukları bilinmektedir. Arkasındaki taş merdiven, çeşmenin son nakli sırasında kaldırılmıştır. Bu isimle anılan çeşme bahsine bakınız. Namazgâh ve çeşme, 1064 (1654) tarihde yaptırılmış ve sonra bir onarım görmüştür.