KÜÇÜK ÇAMLICA NAMAZGÂHINamazgâh, Küçük Çamlıca Caddesi ile Avcı Kâzım Sokağı'nın birleştiği yerde ve küçük bir mesirenin yanında idi.


KÜÇÜK ÇAMLICA NAMAZGÂHI

Namazgâh, Küçük Çamlıca Caddesi ile Avcı Kâzım Sokağı'nın birleştiği yerde ve küçük bir mesirenin yanında idi. Hemen arkasında ve yol aşırı yerde Suphi Paşa Korusu bulunmaktadır. Büyük çam ağaçlarının gölgelediği mesirede bir çeşme ve önünde oldukça büyük bir havuz vardı

. Havuzun önünde ve bir set üzerinde namazgâh bulunuyordu. Namazgâhın etrafı bir duvar ile çevrilmişti. Sağ tarafta ise, çeşmenin suyunu temin eden bir su haznesi vardı. Vakıf sicil kayıtlarına göre namazgâh Sultan IV. Mehmet (1648-1687) tarafından yaptırılmıştır. Burada, namazgâhın Altunizade Mahallesi, Küçük Çamlıca Caddesi üzerinde bulunduğu yazılıdır.