KISIKLI CAMİİCami, Kısıklı Meydanı'nın sol, Büyük Çamlıca Tepesi'ne giden yokuş yolun hemen başında ve sağ taraftadır.


KISIKLI CAMİİ

Cami, Kısıklı Meydanı'nın sol, Büyük Çamlıca Tepesi'ne giden yokuş yolun hemen başında ve sağ taraftadır. Yanında ve set üzerinde bugün çay bahçesi bulunmaktadır. Avlu kapısının önünde tulumbalı bir kuyu, avlunun sağ tarafında, bir gölgeliğin altında 1298 (1881) tarihli şadırvan teknesi ve bunun önünde de cami bânisinin muhteşem lâhdi vardır. Burada olan bir sütun kaidesi ayrıca dikkati çekmektedir. Mabet duvarları kârgir, çatısı ahşaptır. Büyük kapısı üzerinde bir âyeti kerime ve 1346 (1927) tarihi yazılıdır.

Cami bu tarihte tamir edilmiştir. Alt üst pencerelerden ışık alır. Mihrabı dışa taşmalı olup minberi ahşaptır. Cami, Sultan II. Bayezid devri bostancılarından Abdullah Ağa tarafından yaptırılmıştır. Kendisinin, Beylerbeyi Stadyumu yanında 'İstavroz Camii' adıyla anılan bir camii ve bir mektebi olduğu gibi, İstanbul Yenikapı Langa'sı nda bir camii, Kısıklı Camii'nin yan tarafı nda olduğu sanılan bir medresesi, Kısıklı- Ümraniye yolu üzerinde Namazgâh mevkiinde bir namazgâhı ve Langa Camii yanında Cellat Çeşmesi adıyla bilinen bir çeşmesi vardır.

Gerek Kısıklı Camii ve gerekse Beylerbeyi'ndeki camiinin Kuzguncuk sırtlarından Kısıklı eteklerine kadar uzanan çok geniş bir vakfı vardı. "Reisü'l-Bustaniyyîn Abdülhay oğlu Hacı Abdullah Ağa'nın 907 Zilkadesinin ortaları nda (1502 senesi Mayıs ayı) tanzim edilmiş bir vakŞyesi vardır. Buradan Ağa'nın oldukça geniş bir vakfı olduğu anlaşılmaktadır. Bunları n içinde 'karyehâ-i İstavroz ve Kısıklı ve Kuzguncuk'dan olan geliri her sene 12.674 akçedir." VakŞyenin, Abdullah Ağa'nın vefatından 12 sene sonra yapıldığı ve o sırada mütevellisinin Ağa'nın oğullarından Sinan olduğu görülmektedir.

Namlı bir binici olan Abdullah Ağa'nın kabir taşları, XV. yüzyıl taş işçiliğinin en güzel örnekleridir. Şâhideler, mihraplı ve istalaktitli olup ayrıca hendesî şekiller, küçük çarkı felekler ve rumilerle bezenmiştir.