KARA DAVUT PAŞA CAMİİCami, Hakimiyet-i Milliye Caddesi (eski Karacaahmet Caddesi) üzerindedir


KARA DAVUT PAŞA CAMİİ

Cami, Hakimiyet-i Milliye Caddesi (eski Karacaahmet Caddesi) üzerindedir. 1958 tarihinden evvel camiye bu caddeye açılan avlu kapısından girilirdi. Sağ tarafta, ulu bir çitlenbik ağacı altında Alemdar Ahmet Baba'nın 1091 (1680) tarihli kabri vardır.

Kapının sol tarafında ise, camiin akarı olduğunu tahmin ettiğim tonoz damlı dükkânlar bulunuyordu. Avlunun diğer kapısı Büyük Hamam Soka ğı'na (Eski Boyacı Sokak) açılıyordu. Bu kapı nın yanında, bugün yerinde bir çini imalathanesi bulunan fevkânî, Türk Ahmet Paşa'nın Mektebi vardı. Ahmet Paşa, 1716'da Varadin muharebesinde şehid olmuştur. (Fenâyî Ali Efendi Camii karşısındaki diğer mektebi ve çeşmesi bahsine bakınız.)

Camiin önünde baklava başlıklı sekiz mermer sütunlu bir revak vardır. Bu revağın üzeri kubbeli değildir.