Cennet Mehmed Efendi KabriKabri, Üsküdar’da, Azîz Mahmûd HüdâyîKülliyesi’nin alt tarafındaki Azîz Mahmûd HüdâyîSokağı üzerindedir.


Cennet Mehmed Efendi Kabri

Kabri, Üsküdar’da, Azîz Mahmûd HüdâyîKülliyesi’nin alt tarafındaki Azîz Mahmûd HüdâyîSokağı üzerindedir. Kabrinin etrâfı duvar ile çevrili olup üstü açıktır.

Cennet Efendi, Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretlerinin mürîdlerindedir. Azîz Mahmûd Hüdâyî Hânkâhı Şeyhi Mes’ud Efendi’nin vefâtından buraya şeyh tâyin oldu.

11 Ocak 1665 târihinde hakkın rahmetine kavuştu. Cennet Mehmed Efendi’nin yanında akrabalarının kabirleri vardır.