ABDÜLGANİ AĞA NAMAZGÂHIAbdülhamid II’nin dârüssaade ağalarından (İstanbul 1839- ?). Hamdi Paşa tarafından Sultan Abdülazizle annesine hediye edildi. Haremi hümayuna girdi (1861).


ABDÜLGANİ AĞA NAMAZGÂHI

Abdülhamid II’nin dârüssaade ağalarından (İstanbul 1839- ?).

Abdülhamid II’nin dârüssaade ağalarından (İstanbul 1839- ?). Hamdi Paşa tarafından Sultan Abdülazizle annesine hediye edildi. Haremi hümayuna girdi (1861). Hasıllı tayin olundu. Mehmet Yaver Ağanın yerine, «Devletlu, ismetli Naime Sultan Hz.’nin başağaları» olarak dârüssaade ağalığı kendisine verildi. Nihayet vezir rütbesine de erişti. 1900 Yılına ait Devlet salnamesi’ne göre, Osmani ve Mecidi birer «Murassa nişan» ile altın ve gümüş iki imtiyaz madalyası aldı. Kitaba ve neye meraklı bir zattı. Hepsi basma olan 291 adet kitabını millete vakfetti. Bunlar, 1956 yılında, Fatih kütüphanesiyle birlikte, Süleymaniye Genel kütüphanesine nakledildi. Simdi orada ayrı bir bölümde muhafaza dilmektedir.