İSTAVROZ CAMİİBu cami Kuzguncuk-Beylerbeyi asfaltı üzerindedir.


İSTAVROZ CAMİİ

Bu cami Kuzguncuk-Beylerbeyi asfaltı üzerindedir.

Beylerbeyi Sarayı tünelinden sonra gelen meydanın sağında çukur bir yerdedir.

Cami Bostancıbaşı Abdullah Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Harap bir halde iken ve vakıf geliride kalmdığı bir sırada Sultan II. Mahmut tarafından 1832 yılında yeniden imar edilmiştir. Yan tarafında sıbyan mektebi vardır.