KARACAAHMET SULTAN TÜRBESİÜsküdar'da en çok ziyaret edilen türbelerden biridir. Nuhkuyusu Caddesi ile Gündoğumu Caddesi'nin birleştiği köşededir.


KARACAAHMET SULTAN TÜRBESİ

Üsküdar'da en çok ziyaret edilen türbelerden biridir. Nuhkuyusu Caddesi ile Gündoğumu Caddesi'nin birleştiği köşededir. Karşısında Fethi Ahmet Paşa Camii, sol tarafında 1154 (1741) tarihli Sa'deddin Efendi sebil, çeşme ve açık türbesi, sol gerisinde halkın yanlış olarak Karacaahmet Sultan'ın atının mezarı dediği, altı sütunlu ve tek kubbeli, Rum Mehmet Paşazâde Nişancı Hamza Paşa'nın açık türbesi vardır.

Kapının sol tarafında Ziya Bey'in aynı tarihte inşa ettirmiş olduğu sebil vardır. Kapıdan uzunca bir avluya girilir. Sağ tarafta, mezarlığa açılan bir kapı ve pencereler bulunmaktadır. Sol tarafta ise, sebil odası ve onun arkasında üç kabir mevcuttur. Karacaahmet Sultan'ın gerçek türbesi, Manisa'nın 5 km kuzey batısındaki Horoz Köyü'ndedir. Manisa-Menemen Yolu, bu köyün yanından geçer.

Ayrıca, demir yolu üzerindeki Horozköy İstasyonu'na bir km mesafededir. Kendisinin Üsküdar'daki makamından başka, Afyon'un 36 km kuzeyinde, Afyon-Kütahya demir yolu ve karayolları arasında ve kara yoluna 7 km mesafedeki Karacaahmet Köyü'nde ve Akhisar-Sındırgı yolu üzerinde ve Akhisar'ın 15 km kuzey doğusundaki Karaköy'de birer makamı daha vardır.

Bunlardan ayrı olarak Eşme'nin Karacaahmet Köyü'nde de bir makamı bulunmaktadır. Bu köy, Uşak-Eşme karayolu civarında olup, Eşme'ye 20 km mesafededir. Burada, oğlu Eşref Sultan medfundur. Afyon'un Karacaahmet Köyü'nde türbesi ve zaviyesi vardır. Adına kurulan bu türbeye akıl hastaları gelir ve en çok 40 gün içinde gerçek sağlığa kavuşurlar.

Devrinin kudretli bir hekimi olan Karacaahmet, tedavi sırlarını oğlu Eşref Sultan'a, o da onun torunlarına öğretmek suretiyle günümüze kadar gelmiştir. 1963 yılında, İstanbul ve Ankara Tıp Fakülteleri profesörlerinden oluşan on kişilik bir heyet bu köye gelerek bu tedavi yöntemini incelemişler ve hastalar üzerindeki müsbet tesirini gözleriyle görmüşlerdir. İşte Karacaahmet'in kerameti budur.

Karacaahmet Sultan Tekkesi mensupları bu görevi yüzyıllar boyunca, hiç bir menfaat gözetmeden sırf insanlara hizmet gayesiyle devam ettirmişlerdir