KAPTAN-I DERYA SİNAN PAŞA TÜRBESİÜsküdar İskele Meydanı'ndaki Mihrimah Sultan Camii'nin mihrabı önündedir. Türbe kapalı olmayıp muhteşem bir lâhit şeklindedir


KAPTAN-I DERYA SİNAN PAŞA TÜRBESİ

Üsküdar İskele Meydanı'ndaki Mihrimah Sultan Camii'nin mihrabı önündedir. Türbe kapalı olmayıp muhteşem bir lâhit şeklindedir. Kaide kısmı, yeşil somakidendir. Kısa baş taşı üzerine kaptan-ı deryaların giydiği bir kavuk yerleştirilmiştir.

Bu Sinanüddin Yusuf Paşa, sadrazam Rüstem Paşa'nın kardeşidir. Enderun'dan yetişmiş ve 957 (1550)'de kaptan-ı derya olmuş ve bu görevde takriben 4 sene kalmıştır. Trablusgarb (Libya) bunun zamanında feth edilmiştir. Peçevî, tarihinde "dert dinlemeyen gazaplı bir hakim idi. Soğuk yüzlü, büyüklük taslayan bir adamdı" dediği halde bir İspanyol yazarı "dev yapılı, cidden yakışıklı ve pek yiğit bir adamdı ve o denli de iyi bir insandı" demektedir.

Bu İspanyol yazara göre Sinan Paşa, 1553 tarihinde Sultanahmet Meydanı'nda yaptırdığı büyük ve muhteşem konakta 15 Muharrem 961 (21 Aralık 1553)'te vefat etmiştir. Büyük bir merasimle, -Beşiktaş İskelesi civarında yaptırmakta olduğu kendi camii tamamlanmadığı için- Mihrimah Sultan Camii hazîresine gömülmüştür.

İki kızı ve bir oğlu bulunduğu halde büyük serveti, hayatta iken vasi tayin ettiği Mihrimah Sultan'a intikal etmiştir. Sinan Paşa'nın Beşiktaş'taki camiinden başka, Guraba Hastahanesi civarında, eski Lütfi Paşa Mahallesi'nde, Yenibahçe tabir olunan mahalde, 1915 tarihinde yanarak yok olan ve Kaptan Paşa ismiyle bilinen bir mescidi daha vardı.