MASALLARMASALLAR


MASALLAR

MASALLAR:
İstanbul masalları Anadolu masallarına benzer. İstanbul'da
tandır başında, helva sohbetlerinde masallar anlatılması, bu türü n gelişimine oldukça büyük katkılar sağlamıştır. Genellikle kışın ve tatil gecelerinde akran ve emsalin toplandığı cemiyetlerde normal zamandan üç beş saat daha fazla oturulduğundan gece yemeği yemek gerekirdi. İşte bu gece yemeği irmik helvası ya da gaziler helva gibi helva cinsindenolduğundan cemiyedere ve sohbetlere "helva sohbeti" denilmişti. 17ı8-I730 yılları arasında halk arasında helva sohbetleri çok yaygındı. Düğünlerden aşağı kalmayan bu cemiyetlerde
incesaz, mukallit, meddalı bulunur, ziyafetler çekilir, oyunlar oynanır ve masallar da anlatılırdı. Adı Hel vacı Güzeliolan bir masal, bu hel va sohbetlerinden miras kalmıştır. İstanbul masalları arasında meddalı ağzından dinlenmiş olanların da ayrı bir yeri vardır. "Benli Binnaz Masalı"
önce meddalı ağzından dinlenip sonraları eski İstanbul'un evlerinde kış geceleri sohbetlerinde anlatılan masallardan olmuştur. "Kunduracı Güzeli yahud Karının Fendi Erkeği
Yendi", "Eşik Atlamaz Hatice Banu", "Kürkçübaşının Oğlu ile Bülbül İsmail'in Kız Kardeşi", "Cavalının Kızı", "Kasımpaşalı Yemenici Mustafa", "Nardaniye Hanım", "Ben Bir
Yeşil Yaprak İdim", "Fesleğenci Kızı", "Yatalak Mehmet", "Menekşe Yaprağı", "Arap Lala", "Dülger Kızı", "Ah u Melek", "Hüsnü Yusuf Şehzade", "Sitti Nusret", "Oduncu'nun Kızı",
"Sabır taşı", "Yıldırım Padişahı", "N alıncı ile Padişah", "Bestancı Dede", "Usta N azar", "Hasses Paşa", "Oduncu ile Şeytan", "Ağlayan Narla Gülen Ayva", "Hasis Adam", "Parmak
Kadar Adam", "Billur Köşk", "Tuz", "Altın Keçi" de İstanbulmasallarındandır.

 

Karaların ve Denizierin Sultanı İstanbul/ Cilt II

Hazırlayan: Filiz Özdem

Düzelti: Korkut Tankuter

Fotoğraflar: Ali Konyalı

Arşiv fotoğrafları:

Cengiz Kahraman, Yapı Kredi Tarihi Arşivi Selahattin Giz Koleksiyonu

Tasarım: Nahide Dikel, Arzu Yaraş

Grafik uygulama: Arzu Yaraş

Sertifıka No: uoss

ı. Baskı: İstanbul, Aralık 2009

ISBN 978·975·08·!708·

Abdulkadir Emeksiz

Yrd. Doç. Dr., Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TOrk

Dili ue Edebiyatı Baiümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

öğretim üyesi