Ayşe Hanım SokakÇengelköy Kaldırım Caddesi’nden Beyaz Köşkler Sokağa doğru uzanan bir ara sokaktır. Kuşçu Çıkmazı’na paralel bir sokaktır. Sokak adını Kanuni’nin torunu Ayşe Sultan’dan almaktadır.


Ayşe Hanım Sokak

Ayşe Hanım Sokak

Çengelköy Kaldırım Caddesi’nden Beyaz Köşkler Sokağa doğru uzanan bir ara sokaktır. Kuşçu Çıkmazı’na paralel bir sokaktır. Sokak adını Kanuni’nin torunu Ayşe Sultan’dan almaktadır. Ayşe Sultan, Kanuni Sultan Süleyman’ın torunu, Mihrimah Sultan ile Sadrazam Rüstem Paşa’nın kızıdır. Kanuni Sultan Süleyman, Ayşe Sultan’ın annesi Mihrimah Sultan’ı çok sever, bütün isteklerini yerine getirirdi. Onun için de Mihrimah Sultan’ı çok iyi yetiştirmiş ve ona çok iyi bir eğitim vermişti. Kanuni onu kendisi ile birlikte savaş meydanlarına bile götürmüştü. Mihrimah Sultan yaşamı boyunca devlet işlerinde çok söz sahibi olmuştu. Babasını Malta’ya sefer düzenlemeye ikna etmek için kendi parasıyla 400 gemi yaptıracağına söz verdiği bile söylenir. Çok büyük bir servete sahipti. 1540-1548 yılları arasında Mimar Sinan’a Üsküdar’da cami (İskele Camii), medrese, ilkokul ve hastaneden oluşan büyük bir külliye yaptırmıştı. Ayrıca 1562-1565 yılları arasında gene Mimar Sinan’a İstanbul’un Edirnekapı semtinde cami, çeşme, hamam ve medreseden oluşan Mihrimah Sultan Camii ve külliyesini yaptırmıştı. Ayşe Sultan’ın babası Damad Rüstem Paşa; Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1544-1553 ve 1555-1561 yılları arasında Sadrazamlık yapmıştı. Ayşe Sultan, 1561-1565 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadrazamlık yapmış olan, şişmanlığı ile ünlü Semiz Ali Paşa ile evlendirilmiş ve ondan Abdurrahman Bey, Mehmet Bey, Şehit Mustafa Paşa ve Osman Bey adlı dört oğlu olmuştu. Semiz Ali Paşa’nın 1580’de vefatı üzerine 6 Nisan 1582’de Nişancı Feridun Bey (Paşa) ile evlenmiş ve bu eşini de ertesi yıl kaybetmişti. Bir rivayete göre Ayşe Sultan, ikinci eşinin ölümü sonrası 1590’da Aziz Mahmud Hüdâî Hazretleri ile de evlenmişti. Çok zengin bir kadın olan Ayşe Sultan, İmrahor Camii dışında, İmrahor Semti’nde kendi ismi ile anılan bir Celvetî Tekkesi, bir çeşme ve iki katlı bir darü’l-kurra yaptırmıştı. Üsküdar’da bir de sarayı vardı. Ağustos 1595’de oğlu ile hacca giden Ayşe Sultan, dönüşünden kısa bir zaman sonra Üsküdar’da Dedesi Rüstem Paşa’dan kalma Ayşe Sultan Sarayında vefat etmişti. Ayşe Hanım Sultan, Aziz Mahmud Hüdâî Hazretleri’nin türbesinin sol tarafında ve ilerisinde bulunan türbede medfundur.