Davutoğlu Sokakİki ucu Açık Türbe Sokağı’na bağlı olan bir sokaktır. Sümbülzâde Sokağı ve Dr. Suphi Ezgi Sokakları ile kesişmektedir


Davutoğlu Sokak

Davutoğlu Sokak

İki ucu Açık Türbe Sokağı’na bağlı olan bir sokaktır. Sümbülzâde Sokağı ve Dr. Suphi Ezgi Sokakları ile kesişmektedir. Bu sokak adını Davutoğlu Şevket Bey’den almaktadır. Ailenin yaptırdığı eytamhane için Kandilli’de bağı vardı. Bu sokak’ta bulunan en önemli tarihi yapı Ayşe Sultan Sarayı idi. Hümâşah Ayşe Sultan adıyla da bilinen Ayşe Sultan, Kanunî Sultan Süleyman’ın torunu, Mihrimah Sultan ile Sadrazam Rüstem Paşa’nın kızıdır. Ayşe Sultan, Sadrazam Semiz Ahmet Paşa ile evlendirilmiş ve ondan Abdurrahman Bey, Mehmet Bey, Şehid Mustafa Paşa ve Osman Bey adlı dört oğlu olmuştur. Ahmet Paşa’nın 988 (1580) tarihinde vefatı üzerine, 990 (6 Nisan 1582)’de Nişancı Feridun Bey (Paşa) ile evlenmiş ve bu eşini de ertesi yıl kaybetmiştir. 1003 tarihinde (1594-95) oğlu ile hacca giden Ayşe Sultan, dönüşünden kısa bir zaman sonra Üsküdar’daki sarayında vefat etmiştir. Önceleri Rüstem Paşa Sarayı olarak da bilinen bu saray, Doğancılar Tepesi’nin yüksek bir mevkiinde, Sünbülzâde Sokağı ile Davutoğlu Sokağı arasında, bugünkü Üsküdar İtfaiyesinin sağ tarafında idi. Hemen yanında Hacı Ahmet Paşa Sarayı vardı. Saraylar günümüzde yerinde olmasa da, bu iki sarayı biribirinden ayıran kesme taş ve tuğla hatıllı duvar bugün de mevcuttur.