Albay Hüsamettin Ertürk SokakÇengelköy Caddesi ile Güzeltepe Caddesi’nin kesiştiği yerden başlayan sokak, Pazarkayığı Sokağı’na dek uzanmaktadır.


Albay Hüsamettin Ertürk Sokak

Albay Hüsamettin Ertürk Sokak

Çengelköy Caddesi ile Güzeltepe Caddesi’nin kesiştiği yerden başlayan sokak, Pazarkayığı Sokağı’na dek uzanmaktadır. Sokak, Dere Sokak ile kesişmektedir ve kesiştiği yerin sağında II. Mahmud Çeşmesi ve Hacı Ömer Camii Kütüphanesi bulunmaktadır. Bu sokağa adını Teşkilat-ı Mahsusa’nın son başkanı Albay Hüsamettin Ertürk’ten almaktadır. Hüsamettin Ertürk’ün İstanbul’da oturduğu iki yerden birisi Kadıköy’de Kuşdili Sokakta bulunan Kuşdili Apartmanı’nın 1 nolu dairesi idi. İkinci ev ise İstanbul Boğaziçi Beylerbeyi’nde Bostancıbaşı Abdullah Ağa Mahallesi, Nevnihal Sokak’ta 21 nolu köşktü. 1874 İstanbul doğumlu olan Hüsamettin Ertürk; 13 Haziran 1891’de girdiği Harbiye Mektebini, 20 Mart 1894’de bitirerek Mülazımı sani olarak Türk Ordusunda hizmete başlamıştı. 13 Kasım 1899’da yüzbaşı, 19 Ekim 1912’de binbaşı, 12 Temmuz 1916’da Kaymakam olmuştu. Emekli sandığında bulunan kayda göre “25 Kasım 1913’de bir sene izin verilerek hükümetin gizli teşkilatında istihdam edilmişti.” Bir başka deyişle Teşkilat-ı Mahsusa’ya katılmıştı. Teşkilatın merkezinde çalışmıştı. Enver Paşa Türkiye’den ayrılırken Teşkilatı, Hüsamettin Ertürk’ün liderliğine bırakmış ve ismini Umumu Âlem-i İslam İhtilali Teşkilatı olarak değiştirmişti. Milli Mücadele yıllarında Ankara ile yakın ilişkiler kurmuş ve İstanbul’da Türkiyenin kurtuluşu için çalışan Milli Müdafaa Grubunun başkanlığını üstlenmişti. Veliaht Abdülmecid’in Anadolu’ya geçmek isteğini ilk kez Ankara’ya o iletmişti. 1923 Seçimleri öncesi Alevi ve Bektaşi Dedelerini muhalefete geçmemeleri ve İkinci grubu desteklememeleri için etkilemeyi başarmıştı. 12 Ağustos 1931’de Müstakil 7. Süvari Alayı’ndan albay rütbesinde iken emekli olmuştur. Daha sonra Ankara’ya taşınmış ve Ankara belediyesi İmar Müdürlüğü İstimlâk şubesinde ücretle çalışmıştır.