Veysi Paşa SokakSırmaperde Sokak’tan girildiğinde az ileride ikiye ayrılmaktadır. Bu sokağın sağ kolu, Gülbahçe Sokak ile birleşmektedir. Yine Harika Sokak ve Mavi Konak Sokak bu kolla kesişmektedir


Veysi Paşa Sokak

Veysi Paşa Sokak

Sırmaperde Sokak’tan girildiğinde az ileride ikiye ayrılmaktadır. Bu sokağın sağ kolu, Gülbahçe Sokak ile birleşmektedir. Yine Harika Sokak ve Mavi Konak Sokak bu kolla kesişmektedir. Bu Sokağın sol kolu ise, Mütevvelli Çeşmesi Sokak ile birleşmektedir ve bu kolun üzerinde Üsküdar Devlet Hastanesi bulunmaktadır. Sokak adını Üsküdar’da bir köşkü bulunan Maraş, Kayseri ve Humus Mutasarrıflığı, Aydın ve Cidde Valiliği görevlerinde bulunan Veysi Paşa’dan almaktadır. Onun Muş mutasarrıflığında, Muş Ruş İşgaline uğradığı için şu ağıt yakılmıştı. “Muş’un Etrafı Dağdır Meşedir/ Muş’un etrafı dağdır meşedir/ İçinde oturan Veysi Paşa’dır/ Veysi emir verdi Muş’u boşaldın/ Ağla vatan ağla gör neler oldu/ Muş’u işgal eden Moskoflar oldu.” mişti. Arabacılar Sokağı, iskelenin karşısında, 1932yılında semtin ilk apartmanı olarak yapılan Hafız Mehmet Yağcı Efendi’nin apartmanı’nın hemen önünden başlayıp Arabacılar Meydanına açılıyordu. Tarihi Tımariye Zaviyesi (Şeyh Hamil Tekkesi) de bu sokakta idi. O yıllarda evlerin hemen hepsi meyve ağaçlarıyla dolu bahçelerin içindeydi. Arabacılar Sokağı; Araba Meydanı ile birlikte Beylerbeyi’nin en hareketli mekânlarından birisi idi. İki katlı tarihi bir Rum binasında açılan Meşhur İnciraltı Meyhanesi de bu sokakta idi. Farklı bir nüfusu, (Ermeni, Rum, Yahudi) barındıran Beylerbeyi, büyük ihtimalle bütün zamanlarda meyhane kültürüne de alışıktı.