Mahir İz CaddesiNuh Kuyusu Caddesi’nden ayrılarak Capitol istikametinde devam eden ve Capitol’ün önünden geçerek Köprü Yolu kavşağında sona eren caddedir.


Mahir İz Caddesi

Mahir İz Caddesi
Nuh Kuyusu Caddesi’nden ayrılarak Capitol istikametinde devam eden ve Capitol’ün önünden geçerek Köprü Yolu kavşağında sona eren caddedir. Eski adı Bağlarbaşı Tophanelioğlu Caddesidir. Caddeye adını veren Mahir İz, Ankara Kadısı İsmail Abdülhalim Efendi’nin oğlu, edebiyat tarihçisi Fahir İz’in ağabeyidir. Babasının vazifesinden dolayı öğreniminin bir kısmını Midilli, Balıkesir, Isparta, Medine, İstanbul ve Ankara’da gördü. Ankara Sultanîsini bitirdi. Birinci Büyük Millet Meclisinde zabıt kâtipliği yaptı. İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde ders verdi. Bu ara iki yıl Kimya, bir yıl Hukuk fakültesinde okudu. Sonra Edebiyat Fakültesini tercih etti ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümün bitirdi (1936). Haydarpaşa Lisesi’nde edebiyat; İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünde hitabet, irşad ve tasavvuf tarihi dersleri verdi. Mahir İz, İslâmî ilimlerde geniş kültürü ve hitabetiyle çevresinde saygı uyandırmıştır. Şiirlerinde Maksud Kâmran, edebî yazılarında Namık Yaz, ilmî yazılarında Abdullah Söğüt imzalarını da kullanmıştır.Yazı ve şiirleri Sa’y (Ankara), Sebilüreşad, Yeni İstiklâl, İslâm Düşüncesi, Bugün, Yeni Asya, Sabah, Yeni İstanbul dergi ve gazetelerinde yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırlattığı Kur’ân-ı Kerîm Meali’nin redaksiyon kuruluna başkanlık etti. 1960 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü hocalarından Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun davetiyle Yüksek İslâm Enstitüsü’nde “İslâmî Edebiyat Tarihi” hocalığı ile yeniden maarif hayatına döndü. Burada tasavvuf tarihi, hitâbet ve irşâd derslerini de okuttu ve ikinci defa emekli oldu (1970). 9 Temmuz 1974’te vefât eden Mahir İz Hoca’nın kabri İstanbul Sahrayıcedid Mezarlığı’ndadır. Kendi adının yanısıra Maksûd Kâmran, Namık Yaz ve Abdullah Söğüt takma adlarını da kullanarak Diyanet Gazetesi, İslâm Düşüncesi, Hilâl, Sebîlürreşâd, Tohum, Oku, Yeni İstiklâl, Bugün, Yeni Asya gibi gazete ve dergilerde şiirler, ilmî, edebî ve ictimaî yazılar kaleme alan Mahir Hoca, sosyal faaliyetleriyle de dikkat çekmiş, pekçok cemiyet ve vakfın kuruluşunda bulunmuş, buralarda başkanlık ve üyelikler yapmıştır. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Bağlarbaşı Rum Ermeni Mezarlığı bu cadde üzerindedir.