Büyük Selimpaşa SokakSokak adını, Büyük Selim Paşa olarak da bilinen Benderli Mehmet Selim Sırrı Paşa’dan almaktadır


Büyük Selimpaşa Sokak

Büyük Selimpaşa Sokak

Sokak adını, Büyük Selim Paşa olarak da bilinen Benderli Mehmet Selim Sırrı Paşa’dan almaktadır. Benderli Mehmet Selim Sırrı Paşa (ö. 1829, Şam) II. Mahmud saltanatında 14 Eylül 1824 - 24 Ekim 1828 tarihleri arasında dört yıl bir ay on gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. 1771 yılında Bender’de doğmuştur. Hotinli Kapıcıbaşı Mustafa Ağa’nın oğlu olduğundan “Hotinli” diye de bilinir. Mehmet Selim Sırrı Paşa devlet kapısında kapıcıbaşılık, bostancıbaşılık gibi çeşitli görevlerde bulundu. Selim Paşa, yeniçeri ortalarından muallem (eğitim eri) yazılması ve bunların batı yöntemleriyle eğitilip Eşkinci (sefere katılan yeniçeri) yetiştirilmesini benimsetmiştir. Avrupa tarzında üniforma giydirilen yeni ordu, 11 Haziran 1826’da eğitime başladı. Bundan 3 gün sonra yeniçeriler bu uygulamaya karşı çıkarak ayaklandılar ve kazanlarını Etmeydanı’na çıkararak gösterilere başladılar (14 Haziran 1826). Ulemayı yanına alan II. Mahmud, Sancak-ı Şerif’i çıkararak halkı yeniçerilere karşı savaşmaya çağırdı. Yeniçeri Ocağı dışındaki bütün ocaklar, pâdişaha sadakatlerini bildirdiler. Aksaray’daki Etmeydanı’nda bulunan yeniçeri kışlaları top ateşine tutuldu. 6.000’den fazla yeniçeri öldürüldü. 20.000 civarında isyancı da tutuklandı. Osmanlı tarihinde Vaka-i Hayriye olarak bilinen bu olaylar sırasında ayaklanan yeniçerileri sert biçimde bastıran Sadrazam Mehmed Selim Sırrı Paşa büyük bir rol almıştır. 18 Haziran 1826’da, bir fermanla Yeniçeri ocağı kaldırılarak, yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye’nin kurulacağı duyuruldu. Mehmed Selim Sırrı Paşa, bu yeni orduyu örgütleme çalışmalarını başlattıysa da 1828-1829 Osmanlı- Rus Savaşı’nda başarısızlığa uğraması ve Varna’nın Ruslar’ın eline geçmesi üzerine 26 Ekim 1828 günü sadrazamlık görevinden azledilmistirAzlinden hemen sonra önce Gelibolu’ya sürgüne gönderildi, ardından Sofya’ya sürüldü. 1830’da bağışlanarak Halep Beylerbeyliği’ne atandı. 1831 yılında Şam Beylerbeyliği’ne getirildi ve bu görevi sırasında, Aralık 1831 tarihinde Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa‘nın tertibi ile ayaklanan ahali, Mehmed Selim Sırrı Paşa’nın konağına hücum ederek yakmış ve bu yangın sırasında Selim Paşa da yanarak şehid olmuştur. Ailesinin, Üsküdar’da Büyük Selim Paşa Caddesi ile Gündoğumu Caddesi’nin birleştiği yerde ve yüksek bir set üzerinde bulunan mezarlığına, Selim Paşa adına; kalın, silindir şeklinde mermer bir hatıra taşı dikilmiştir.Cumhuriyet döneminde İstanbul’da bulunan Bigados kasabasına O’nun adından esinlenerek SelimPaşa ismi verilmiştir..