Ayin SokakFerah Sokak ile Büyük Selimpaşa Caddesi arasında uzanır, girişinde Kurbağı Nasuh Camii vardır ve sokak adını bu camide yapılan Rufaî ayinlerinden almıştır.


Ayin Sokak

Ayin Sokak

Ferah Sokak ile Büyük Selimpaşa Caddesi arasında uzanır, girişinde Kurbağı Nasuh Camii vardır ve sokak adını bu camide yapılan Rufaî ayinlerinden almıştır. Sokaktan Toptaşı Caddesi’ne merdivenlerle caminin yanından inilir. Sokakta bulunan Kurbağı Nasuh (Kurban Nasuh) Camii hakkında Hadika yazarı şu bilgileri vermektedir. “Mescit fevkani olup, zamanla harap olmuş, El-Hac Ebu Bekir adındaki kişi tarafından yeniden yaptırlarak minber konmuştur. Mescidin ikinci banisi olan Hacı Bekir’in yapıyı hangi tarihte yenilediği belli değildir. Muvakkithanesi ve şadırvanı sonradan yapılmıştır. Tekkelerin kapatılmasından sonra harap olan yapı 1973-74 yıllarında, Dr. Sabahaddin Tonguç Bey tarafından yenilenmiştir. Eski duvarları yığma olan caminin son tamir ile tüm cepheleri klasik türk mimarisine uygun olarak kesme taş ile kaplanmıştır. Harpuştalı kapısından avluya girilmektedir. Caminin minaresi, Kurban Nasuh tarafından yapıldığı şekliyle günümüze gelebilmiştir. Tamamen kesme taştan olup şerefesinin altı mukarnaslıdır. Avlusunda, mermerbir abdest teknesi bulunmaktadır.