Toygar Çeşme SokakBulgurlu Caddesi’ni Bağlar Caddesi’ne bağlayan ve Gürpınar Caddesi’ne paralel uzanan sokaktır. Bu sokağın eski adı “Tekke Sokak” idi. Sokak bu adını burada bulunan Musa Baba Tekkesi’nden almıştı. Sokak halihazırdaki adını ise Toygar Hamza Mahallesi’nde bulunan çeşmeden almıştır.


Toygar Çeşme Sokak

Toygar Çeşme Sokak

Bulgurlu Caddesi’ni Bağlar Caddesi’ne bağlayan ve Gürpınar Caddesi’ne paralel uzanan sokaktır. Bu sokağın eski adı “Tekke Sokak” idi. Sokak bu adını burada bulunan Musa Baba Tekkesi’nden almıştı. Sokak halihazırdaki adını ise Toygar Hamza Mahallesi’nde bulunan çeşmeden almıştır. Toygar, çalıkuşunun diğer adıdır. Toygar Hamza Camii, Toygar Hamza Çeşmesi, Musa Baba Tekkesi ve Matbah Hacı Halil Efendi Çeşmesi bu sokaktadır. Toygar Hamza Mescidi, eski adı Çınar Yokuşu veya Selâmsız Caddesi olan şimdiki Selâmi Ali Efendi Caddesi üzerinde ve bu caddenin Toygar  Hamza ile birleştiği köşededir. Mabedin üç tarafı yoldur. Sol tarafında, Matbah Emini Halil Çeşmesi, sağ tarafında ve biraz ileride ise, Mehmet Ağa Mektebi ve onun yanında, bugün yalnız hazîresi ve bir küçük meşrutası kalmış olan Toygartepe Nakşî Tekkesi bulunuyordu. Matbah Hacı Halil Efendi Çeşmesi; Selamsız Caddesi ile Toygar Hamza Sokağının birleştiği yerdedir. Matbah Emini Kayserili Hacı Halil Efendi tarafından 1707 tarihinde yaptırılmıştır. Hacı Halil Efendi Üsküdar’da üç çeşme daha yaptırmıştır. Çeşme 1995 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından tamir ettirilmiştir. Musa Baba Tekkesi; sağ tarafında ve Küçük Sarmaşık Sokak ile Toygar Hamza Sokak arasındaki meyilli arazi üzerinde kurulmuştu. Yüksek bir yerde bulunduğundan çok güzel bir manzarası vardı. Tekke, Şeyh Musa Efendi tarafından, tahminen 1800 tarihlerinde bir Nakşibendî Dergâhı olarak kurulmuştu. Şeyhinden dolayı Abdullah Efendi Tekkesi ismiyle de anılan bu dergâhın, eski ismi Tekke Sokak olan bugünkü Toygar Hamza Sokağı’na ve eski adı Sarmaşık Sokak olan bugünkü Tazı Çıkmazı Sokağı’na açılan kapıları vardı. Tekkenin bugün yalnız iki set halindeki geniş, ağaçlıklı bahçesi, iki katlı küçük meşruta binası ve  çok bakımsız hazîresi mevcuttur. Bahçede, kitâbesiz bir kuyu bileziği ve meşrutanın önünde mermer, kapaklı bir abdest teknesi vardır. Mecmua-yı Tekâya’da âyin günü Perşembe olan bir Nakşî Dergâhı olarak gösterilmiştir. Mecmua-yı Tekâya’da bu tekke Şeyh Selim Efendi Tekkesi olarak yer almıştı. Bu tekke ayrıca Sadık Efendi Tekkesi ya da Çınar Tekkesi olarak da bilinmektedir.